KA2 – Botanical Garden: COME IN!

Web projektu (anglicky): garden-comein.com
Autorky projektu:
Jarmila Skružná, Eva Novozámská
Realizační tým: Amálie Balaštíková, Klára Lorencová,  Eva Novozámská, Lenka Prokopová, Jarmila Skružná, Iva Vilhumová, Tomáš Kebert
Trvání projektu: 1. 9. 2016 až 31. 8. 2019

V roce 2016 jsme zaznamenali vynikající výsledek v grantovém řízení programu Erasmus+, tentokrát v klíčové aktivitě Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých se zásadními výstupy. Náš projekt byl přijat a podpořen částkou 255 602 €. Tato částka zahrnuje rozpočet celého projektu na tři roky pro čtyři instituce. Našimi partnerskými organizacemi jsou dvě evropské botanické zahrady a Konsorcium botanických zahrad a arboret se sídlem v Budapešti: Göteborgs botaniska trädgård, Švédsko; UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Ogród Botaniczny, Polsko a Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Szövetsége, Maďarsko.

Tématem projektu je sdílení našich dlouholetých zkušeností na poli zpřístupňování botanických zahrad návštěvníkům se specifickými potřebami. Společně pracujeme na metodice práce s návštěvníky se specifickými potřebami v botanických zahradách a arboretech. Uspořádali jsme společnou výstavu pro všechny smysly a plánujeme mezinárodní konferenci. Všechny čtyři národní týmy se zúčastnily mezinárodních setkání.

Další projekty botanické zahrady financované z programu Erasmus+ najdete zde.


Sloupek s popiskem v Braillově písmu           Pohled na exponát sbírky přírodnin

V roce 2016 jsme kromě náročné přípravy žádosti projektu řešili veškeré formální i obsahové náležitosti, vymýšleli, plánovali, vzdělávali se v oblasti řízení mezinárodních projektů, abychom v následujících třech letech mohli plánované aktivity realizovat.

 
Poster J. Skružné a L. Prokopové ohledně informačního systému nejen pro osoby se specifickými potřebami

Poster o vzdělávacích aktivitách botanické zahrady zmiňující i přístupnost pro lidi se speciálními potřebami – E. Novozámská, A. Balaštíková, T. Kebert Poster o výstavě pro všechny smysly – J. Skružná, E. Novozámská, K. Lorencová, A. Balaštíková, L. Prokopová, I. Vilhumová, T. Kebert, K. Hrdá

 

 


 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.