Koupit e-vstupenku

Revolvingový fond MŽP

V roce 2013 získala Botanická zahrada hl. města Prahy finanční příspěvek v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu trvale udržitelného rozvoje s projektem:

"Trvale udržitelný turismus areálu Botanické zahrady hl. města Prahy".

Projekt se  skládá se ze tří dílčích částí a je zaměřen na širokou veřejnost s cílem uživatelsky zkvalitnit prostředí, které je návštěvníky využíváno:

Sloupky diskrétního informačního systému jsou opatřeny nahrávkou popisu rostliny v českém jazyce doplněnou o prostorově orientační ukazatele důležité pro nevidomé návštěvníky. Pro komplexní poskytnutí služby doplníme všech 60 zastavení o nahrávky textů v německém a ruském jazyce. Verzi v anglickém jazyce budeme financovat z vlastních zdrojů.

2) Botanická zahrada pro mladé

Naučná stezka využívající QR technologie zcela postrádá informace týkající se jednotlivých botanických exponátů – rostlin. V rámci realizace projektu v areálu BZ nainstalujeme 30 zastavení, která budou přímo odkazovat na webové stránky, na kterých bude umístěn popis vybraných rostlin. Stránky spravuje občanské sdružení Taggmanager o. s.

Jednotlivé tagglisty budou umístěny na speciálních stojanech (encyklopediích), které jsou již nyní v expozici instalované a jsou k nim zároveň připevněny texty o ekosystémech a samotných rostlinách, které v expozici prezentujeme. Jednotlivé tagglisty budou odkazovat na stránku, na které budou presentovány 3 rostliny, které rostou v dohledu zastavení. Souběžně na identifikačním štítku rostliny bude umístěn piktogram QR kódu, který návštěvníka upozorní na to, že se o rostlině může dozvědět něco zajímavého, načte-li tagglist umístěný na stojanu.

Celkem tak bude v expozici popsáno 90 rostlin, o nichž si návštěvník bude moci informaci uchovat ve svém mobilu. Texty budou rovněž vyhotoveny v jazykových verzích angličtina, němčina. Seznam zastavení bude k dispozici na stránkách www.taggmanager.cz.

3) Botanická zahrada pro rodiny a děti

Instalaci les plný zvuků již doplnil interaktivní prvek - Lesní piškvorky. Jedná se o dřevěný rám 2,20 m vysoký, 2 metry dlouhý, 1 m široký, který vytváří hrací pole.
Termín lesní piškvorky je na místě z toho důvodu, že z jedné strany kostek jsou symboly x a o nahrazeny symbolem šišky a žaludu. Panel je výškově přístupný jak dospělému návštěvníkovi, tak dítěti.
Kostky jsou zhotoveny z glazované keramiky, která je odolná vůči klimatickým vlivům.
Aktivita nabízí návštěvníkům všech věkových kategorií možnost samostatné zábavy, kterou je možné realizovat v příjemném prostředí areálu zahrady a spolu s ostatními interaktivními prvky rozšiřuje nabídku poskytovanou návštěvníkům.

Tento  dokument  byl  vytvořen  za  finanční  pomoci  Revolvingového  fondu Ministerstva  životního  prostředí.  Za  obsah  tohoto  dokumentu  je  výhradně odpovědná Botanická zahrada hl. města Prahy a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.