Koupit e-vstupenku

Ke stažení

Pracovní listy ke stažení

Jarní radovánky - pracovní list

Program můžete absolvovat sami, ale také s průvodcem. Bližší informace najdete v jeho popisu.

 

 

Environmentální výuka aneb interaktivní průvodce nejen areálem Botanické zahrady

interaktivni-pruvodceInteraktivní průvodce by měl poskytnout učitelům, kteří z různých důvodů nechtějí využívat služby průvodce BZ, možnost realizace programu pod vlastním vedením, což jim umožní vyšší variabilitu práce se zvolenou tematikou. Projekt si klade také za cíl v dětech zvýšit environmentální citlivost k prostředí, které nás obklopuje a v důsledku toho se lépe chovat k životnímu prostředí jako k celku. Uvědomit si rozmanitost živé i neživé přírody a prostřednictvím praktických zkušeností působit na změnu hodnotové orientace ve prospěch zvýšení environmentálního povědomí.

 

 

Interaktivní průvodce je rozčleněn do následujících kapitol:

Obsah, tiráž, přivítání, vysvětlivky k použitým piktogramům
Afrika a Madagaskar
Cestou pod zemí a pod vodou
Jižní Amerika a svébytní stromobytci
Užitečný prales
Tropická rozmanitost
Prožij rok v pralese
Čím se rostliny stravují
Japonsko
Středomoří
Pouště a polopouště Ameriky
Ve vodě nebo na zemi + kyselomilci
Semena a plody na cestách
Jarní aspekt
Naučná stezka kolem areálu BZ
Metodické pokyny pro učitele
Plán venkovní expozice a skleníku Fata Morgana, pravidla chování v zahradě, informace o vzdělávacích programech a prohlídkách s průvodcem

Materiál byl zpracován za finanční podpory Hlavního města Prahy v roce 2015.

Výukový materiál není jen jednorázovou učební pomůckou, ale žáky by měl vést ke komplexnímu pohledu na zvolenou tematiku během kontinuální činnosti v průběhu celého roku.  Interaktivní průvodce je určen k realizaci přímo v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy (Venkovní expozice, skleník Fata Morgana)

V případě zájmu si mohou pedagogové zažádat o interaktivního průvodce na e-mailové adrese pruvodci@botanicka.cz nebo je k dispozici v elektronické podobě na této straně ke stažení.

V brožuře je celkem 14 kapitol určených pro práci dětí v prostředí botanické zahrady, 7 kapitol je věnováno skleníku Fata Morgana a tématice tropických oblastí. 7 kapitol je věnováno venkovní expozici a jejím částem. V interaktivním průvodci bylo využito celkem 82 obrazových podkladů zpracovaných výtvarnicí Mgr. Janou Ježkovou.

V každé kapitole je úvodní text, který žáky seznamuje s problematikou. U některých kapitol je někdy tento úvodní text nahrazen úkolem vhodným k opakování znalostí dané tématiky. Každá kapitola obsahuje různé typy úkolů, které mohou pedagogové žákům zadat jako samostatnou či skupinovou práci, případně žáci sami mohou rozhodnout, které úkoly splní a tím řídit směr vlastního vzdělávání a poznávání.

Starší materiály

Exotické plody
Exotické plody příloha
Jízda do Troje
Smysl botanických zahrad - mladší
Smysl botanických zahrad - starší
Léčivé rostliny
Jíme zdravě
Masožravé rostliny
Sukulenty - mladší
Sukulenty - starší
Orchideje
Praktické využití rostlin

Řešení pracovních listů:

Exotické plody - řešení
Jízda do Troje - řešení
Smysl botanických zahrad pro mladší - řešení
Smysl botanických zahrad pro starší - řešení
Léčivé rostliny - řešení
Masožravé rostliny - řešení
Sukulenty pro mladší i starší - řešení
Orchideje - řešení
Praktické využití rostlin - řešení

Trojské trumfy pražským školám –
projekt financovaný z prostředků ESF,
OP Praha – Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32718

1. února 2010 zahájilo Trojské gymnázium Svatopluka Čecha realizaci projektových činností na novém projektu v rámci Operačního programu 
Praha - Adaptabilita pod názvem Trojské trumfy pražským školám. Výsledky dvouleté práce si nyní můžete zdarma stáhnout.

Materiály jsou určené pro středoškolské studenty a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Hlavní metoda práce spočívá v samostatné nebo individuální činnosti, výjimečně práce s průvodcem.

Materiály tvoří ucelené didaktické balíčky, které jsou koncipovány tak, aby podnítily středoškolské studenty k prostému pozorování a zájmu o svět, jehož je člověk součástí – aby srovnávali současnost s minulostí, všímali si shod a rozdílů, opakujících se trendů, proměn v přístupu k životu, vyvozovali závěry, řešili problémové úkoly, které podporují logický úsudek, ale i úkoly praktické, jejichž cílem je přiblížit se danému tématu.

    

Veškeré programy (Trojský zámek, ZOO, ...), 
které vznikly během projektu jsou dostupné ZDE.

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES / SKLENÍK FATA MORGANA

Průvodcem ve Fata Morganě
Průvodcem ve Fata Morganě - karty
Průvodcem ve Fata Morganě (řešení)
Průvodcem ve Fata Morganě (karty - řešení)

Rozmnožování rostlin ve Fata Morganě
Rozmnožování rostlin ve Fata Morganě (řešení)

Rybí intermezzo ve Fata Morganě
Rybí intermezzo ve Fata Morganě (řešení)

Tropický deštný les v botanické zahradě
Tropický deštný les v botanické zahradě (řešení)

Tropický deštný les
Tropický deštný les (řešení)

Tropical rain forest in the botanical garden
Tropical rain forest in the botanical garden (řešení)

Tropischer Regenwald im Botanischen Garten
Tropischer Regenwald im Botanischen Garten (řešení)

VÍNO A VINNÁ RÉVA

Obsah a doporučení pro učitele - VÍNO A VINNÁ RÉVA
Pracovní materiály pro učitele - VÍNO A VINNÁ RÉVA

Na vinici
Na vinici (řešení)

Kvašení a alkoholy
Kvašení a alkoholy (řešení)

JAPONSKO

Obsah a doporučení pro učitele - JAPONSKO

Průvodcem po japonské zahradě

Japonsko - země vycházejícího slunce
Japonsko - země vycházejícího slunce (řešení)

Japonsko v poezii
Japonsko v poezii (řešení)

Japonsko v próze
Japonsko v próze (řešení)

BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN

Obsah a doporučení pro učitele - BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN

Barvy a barviva v rostlinné říši
Barvy a barviva v rostlinné říši (řešení)

Chromatografie a barvy podzimu
Chromatografie a barvy podzimu (řešení)

Barvivo jako indikátor
Barvivo jako indikátor (řešení)

STROMOVKA

Dendroběh ve Stromovce
Dendroběh ve Stromovce (řešení)

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.

true