Koupit e-vstupenku

Trojské trumfy pražským školám

Projekt byl financovaný z prostředků ESF, OP Praha – Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32718

1. února 2010 zahájilo Trojské gymnázium Svatopluka Čecha realizaci projektových činností na novém projektu v rámci Operačního programu 
Praha - Adaptabilita pod názvem Trojské trumfy pražským školám. Výsledky dvouleté práce si nyní můžete zdarma stáhnout.

Materiály jsou určené pro středoškolské studenty a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Hlavní metoda práce spočívá v samostatné nebo individuální činnosti, výjimečně práce s průvodcem.

Materiály tvoří ucelené didaktické balíčky, které jsou koncipovány tak, aby podnítily středoškolské studenty k prostému pozorování a zájmu o svět, jehož je člověk součástí – aby srovnávali současnost s minulostí, všímali si shod a rozdílů, opakujících se trendů, proměn v přístupu k životu, vyvozovali závěry, řešili problémové úkoly, které podporují logický úsudek, ale i úkoly praktické, jejichž cílem je přiblížit se danému tématu.

    

 

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES / SKLENÍK FATA MORGANA

Průvodcem ve Fata Morganě
Průvodcem ve Fata Morganě - karty
Průvodcem ve Fata Morganě (řešení)
Průvodcem ve Fata Morganě (karty - řešení)

Rozmnožování rostlin ve Fata Morganě
Rozmnožování rostlin ve Fata Morganě (řešení)

Rybí intermezzo ve Fata Morganě
Rybí intermezzo ve Fata Morganě (řešení)

Tropický deštný les v botanické zahradě
Tropický deštný les v botanické zahradě (řešení)

Tropický deštný les
Tropický deštný les (řešení)

Tropical rain forest in the botanical garden
Tropical rain forest in the botanical garden (řešení)

Tropischer Regenwald im Botanischen Garten
Tropischer Regenwald im Botanischen Garten (řešení)

VÍNO A VINNÁ RÉVA

Obsah a doporučení pro učitele - VÍNO A VINNÁ RÉVA
Pracovní materiály pro učitele - VÍNO A VINNÁ RÉVA

Na vinici
Na vinici (řešení)

Kvašení a alkoholy
Kvašení a alkoholy (řešení)

JAPONSKO

Obsah a doporučení pro učitele - JAPONSKO

Průvodcem po japonské zahradě

Japonsko - země vycházejícího slunce
Japonsko - země vycházejícího slunce (řešení)

Japonsko v poezii
Japonsko v poezii (řešení)

Japonsko v próze
Japonsko v próze (řešení)

BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN

Obsah a doporučení pro učitele - BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN

Barvy a barviva v rostlinné říši
Barvy a barviva v rostlinné říši (řešení)

Chromatografie a barvy podzimu
Chromatografie a barvy podzimu (řešení)

Barvivo jako indikátor
Barvivo jako indikátor (řešení)

STROMOVKA

Dendroběh ve Stromovce
Dendroběh ve Stromovce (řešení)

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.