Koupit e-vstupenku

Základní info

Z technických důvodů se objednávejte pomocí emailu pruvodci@botanicka.cz.

Prosíme účastníky výukových programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. V případě, že objednáváte program pro více než 20 účastníků (včetně pedagogického doprovodu), při příchodu je třeba odevzdat:

  • jmenný seznam účastníků programu vč. telefonního kontaktu
  • čestné prohlášení (souhrnné za celou skupinu), že všichni přítomní splňují jednu z následujících podmínek vstupu:
    • absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem starého nejvýše 7 dní, 
    • absolvování POC (tzv. antigenního) testu s negativním výsledkem starého nejvýše 72 hodin,
    • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Nařízení Ministerstva zdravotnictví (bod I/10 a I/16)

https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby/narizeni-pro-konani-veletrhu-hospodarskych-vystav

Čestné prohlášení souhrnné pro pedagogy

Čestné prohlášení zákonného zástupce

 

Zpestřete svou návštěvu zahrady! Skupinám nabízíme prohlídku expozic s průvodcem a výukové programy zaměřené na konkrétní témata související s botanikou, ekologií, ochranou životního prostředí apod.

Programy i prohlídky trvají 1 hodinu a probíhají v prostorách skleníku Fata Morgana a ve venkovních expozicích. Mohou začínat v dopoledních i odpoledních hodinách. Klasické provázení a vybrané programy lze absolvovat také v anglickém jazyce.

Cena prohlídky/programu v češtině je 300 Kč + vstupné, v angličtině 550 Kč + vstupné.

Programy pro různé věkové kategorie (mateřské školy, oba stupně ZŠ i střední školy) můžete vybírat z nabídky níže. Vše je žákům podáváno poutavou formou přiměřeně jejich věku.

Mateřské školy

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Jak se objednat?

Objednat se můžete na této stránce.

Materiály pro učitele

Pokud chcete navštívit zahradu samostatně, můžete využít některé ze zdarma nabízených výukových materiálů.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.