Stavby

Dostavba areálu Západ

realizace do 01/2021

V současnosti vzniká zcela nový vstupní prostor pro návštěvníky, kteří míří do skleníku Fata Morgana. Už v roce 2020 projdete do skleníku zcela novým areálem s pokladnami, sociálním zářízením a restaurací, která v letních měsících nabídne slunnou terasu a letní výčep.

Vstupní prostor bude od ulice Trojská pohledově oddělen sadovými úpravami. Dále od vstupu se bude nacházet vstupní expozice tvořená soustavou teras z gabionových opěrných zdí a venkovních schodišť a systémem vodních prvků s vodopádem a fontánou.

Překonat přibližně desetimetrový výškový rozdíl mezi hlavním vstupem a prostorem před skleníkem můžete po novém venkovním schodišti doplněným pergolami. Bylo myšleno také na návštěvníky se specifickými potřebami a na rodiny s kočárky, pro ně bude přístup umožněn výtahem.

Rozšířeno bude také pěstební zázemí nezbytné pro pěstování rostlin pro stávající i nově vznikající expozice. Zázemí pro zahradníky se bude nacházet v západní části a je tvořeno pěstebními plochami na třech výškových úrovních.

Vodovod Botanická zahrada

realizace do 09/2020

Výstavbu realizuje MHMP. Předmětem díla je realizace vodovodu na zálivkovou vodu z odběrného místa u Vltavy do areálu Botanické zahrady. Jedná se o vybudování vodovodu na užitkovou vodu z Vltavy do Botanické zahrady, včetně odběrného místa na břehu Vltavy, vodojemu v areálu zahrady a napojení na stávající zálivkový systém.

Vodovody a kanalizace uvnitř zahrady do 06/2021

Přihlaste se k odběru newsletteru pro získání informací o naší zahradě

*Poskytnutím emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.