Stavby

Dostavba areálu Západ

realizace do 11/2020

V současnosti vzniká zcela nový vstupní prostor pro návštěvníky, kteří míří do skleníku Fata Morgana. Už v roce 2020 projdete do skleníku zcela novým areálem s pokladnami, sociálním zářízením a restaurací, která v letních měsících nabídne slunnou terasu a letní výčep.

Vstupní prostor bude od ulice Trojská pohledově oddělen sadovými úpravami. Dále od vstupu se bude nacházet vstupní expozice tvořená soustavou teras z gabionových opěrných zdí a venkovních schodišť a systémem vodních prvků s vodopádem a fontánou.

Překonat přibližně desetimetrový výškový rozdíl mezi hlavním vstupem a prostorem před skleníkem můžete po novém venkovním schodišti doplněným pergolami. Bylo myšleno také na návštěvníky se specifickými potřebami a na rodiny s kočárky, pro ně bude přístup umožněn výtahem.

Rozšířeno bude také pěstební zázemí nezbytné pro pěstování rostlin pro stávající i nově vznikající expozice. Zázemí pro zahradníky se bude nacházet v západní části a je tvořeno pěstebními plochami na třech výškových úrovních.

Jižní vstup do Botanické zahrady z ulice Trojská

realizace do 02/2020

Nový objekt, který pro Vás budujeme v jižní části vinice sv. Kláry, Vám umožní bezbariérový do Botanické zahrady přímo od autobusové zastávky Kovárna z ulice Trojská. Objekt je navržen tak, aby bylo dosaženo minimálního narušení krajinného rázu památkově chráněné vinice. Poloha vstupu je dobře zřetelná při příjezdu z ulice Trojská. Objekt je příhodně situován vzhledem k frekventovanému přístupu z jihu od přívozu přes Vltavu a autobusové zastávce.

Objekt je citlivě rozvržen dle návrhu prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse. Jeho součástí jsou jak pokladny, tak doplnění sociálního zázemí včetně bezbariérového WC. Objekt je kompletně zasazen pod úroveň okolního terénu a pohledově je skryt za historickou viniční zdí. Je tvořen portálem s prosklenými prodejními okénky a vstupem do chodby k veřejným toaletám. Pohledové stěny zachovávají charakter kamenné viniční zdi. Převýšení mezi zastávkou a stávající areálovou cestou je řešeno esovitě tvarovanou cestou.

Vodovod Botanická zahrada

realizace do 04/2020

Výstavbu realizuje MHMP. Předmětem díla je realizace vodovodu na zálivkovou vodu z odběrného místa u Vltavy do areálu Botanické zahrady. Jedná se o vybudování vodovodu na užitkovou vodu z Vltavy do Botanické zahrady, včetně odběrného místa na břehu Vltavy, vodojemu v areálu zahrady a napojení na stávající zálivkový systém.