Koupit e-vstupenku

Stavby

Areál JIH (Dolní zahrada)

Autoři: AND, spol.s r.o.
Ing.arch. V. Danda, Ing.arch. R. Kupka

Realizace 2Q/2021 – 1Q/2023

Návrh kolektivu autorů umisťuje komplex dvou nových objektů v jižní části zahrady, sloužící jako multifunkční sál a objekt zázemí. Objekty obklopují shromažďovací prostor určený pro venkovní společenské a kulturní aktivity navazující i na provoz okolních partií Ornamentální zahrady. 

Objekt zázemí je protáhlý, jednopodlažní se suterénem. Severní strana, přilehlá k vydlážděné ústřední ploše slouží návštěvníkům. U vstupu je umístěna prodejna, ve které bude zajištěn jak prodej vstupenek, tak suvenýrů či vína a přebytků sbírek zahrady. Chybět nebude ani občerstvení. Na odvrácené, jižní straně objektu budou provozní vstupy. Terénní uspořádání umožní odtud vstup do suterénu objektu pro zahradníky a údržbu. 

Druhý víceúčelový objekt je jednopodlažní budova se suterénem. Jejím ústředním prostorem je výstavní sál, který svojí kapacitou a technickým vybavením moderními technologiemi nabídne ideální prostor pro konání prezentací a výstav. Se svým nezbytným zázemím poslouží také k příležitostnému pořádání komerčních akcí. Sál bude možné rozdělit přemístitelnou příčkou na dva menší samostatné prostory. V letní sezoně bude vstup do sálu zajištěn otevřenými prosklenými stěnami ze tří stran, v zimě pak přes prostorné zádveří s vlastním vstupem a šatnou. Místnost pro skladování nábytku poslouží i jako příležitostné zázemí s možností rychlé přípravy a servírováni občerstvení. V suterénu objektu budou umístěné toalety. Venkovní terasa zajistí rozšíření výstavního prostoru do klidové části zahrady u jezírka.

Oba objekty jsou navrženy tak, aby se v rámci okolních expozic neuplatňovaly příliš výrazně nebo rušivě. Jejich neutrální geometrické formy, střídmý architektonický detail a přírodní povrchové materiály jsou pojaty spíše jako pozadí pro dominantní popínavou zeleň. Lehkost stavbám dodává velkoplošné prosklení některých stěn, které vizuálně propojí interiér a exteriér v jeden celek. Komunikačně propojuje oba objekty lehká pergola chránící návštěvníky proti dešti či letnímu slunci. Členění, měřítko a umístění odpovídá okolní zástavbě rodinných domů, takže je předpoklad, že navržený komplex zcela splyne se svým okolím.  Jezírko navržené východně od víceúčelového objektu je součástí klidové zóny zahrady a bude v něm zajištěn umělý koloběh vody.  

Vodovod Botanická zahrada

V návaznosti na Vltavský vodovod, který budoval v loňském roce MHMP, bylo nutné vyřešit oddělení stávajících vodovodních sítí. Po celou dobu existence Botanické zahrady byla hlavním závlahovým zdrojem pitná voda. Od minulého roku postupně oddělujeme závlahový řad od pitného. Současně s tím dobudováváme technickou infrastrukturu v zahradě (kanalizační řad, elektro a optické koridory, atp.). V Letošním roce jsme se přesunuli do jižní části zahrady a vinice. Součástí akce bude i vytvoření nových pítek pro návštěvníky. Práce jsou naplánovány do 06/2021.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.