Koupit e-vstupenku

Stavby

Vinice sv. Kláry - dočasné omezení průchodu při vstupu u zastávky Kovárna z ulice Trojská

Průchod vinicí do zbytku zahrady je momentálně, vzhledem k zahájení stavebních prací, omezen. K orientaci využijte naši mapu a sledujte značení v zahradě. K průchodu je akutálně nutné využít náhradní trasu vedoucí kolem vinice. Informace o náhradní trase najdete včetně mapy u vstupu i v areálu na takzvaných áčkách (stojany podél cesty).

Modernizace a úprava technického zázemí Vinotéky sv. Kláry a viničního domku

Realizace: 8. 2. 2022 - 1Q 2023

Viničnímu domku na vinici sv. Kláry dlouhodobě schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro provoz vinotéky a její personál, tak pro návštěvníky. Toalety zde jsou dlouhodobě řešeny provizorním způsobem.

Vinice sv. Kláry je hojně navštěvované místo, jejíž atraktivita ještě vzrostla po vybudování nového vstupu z ulice Trojská - Kovárna. U samotného viničního domku se koná nespočet kulturních i soukromých akcí, limitovaných však nedostatečným zázemím a technickým stavem objektu. S ohledem na vytíženost zařízení nejsou již stávající dispozice ani velikost viničního domku vyhovující.

Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem. S viničním domkem jej propojí spojovací průchody. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. To umožní pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí včetně svatebních banketů. Celý objekt bude částečně skryt pod zem a jeho hlavní pohledová část bude situována v prostoru stávající terasy. Svým vzhledem tato nová stavba nijak nenaruší charakter vinice s jejím jedinečným geniem loci, zvýší se komfort návštěvníků i personálu a dokonale naplní potenciál daného místa.

Současný provoz vinotéky je po dobu rekonstrukce přesunut do objektu bistra v Ornamentální zahradě (mapu).

Botanická zahrada tak pokračuje v obměnách a modernizaci areálu na základě generelu územního rozvoje platného od roku 2017. Hlavním cílem těchto projektů je však modernizace areálu a zejména zvýšení komfortu našich návštěvníků díky nabídce kvalitního zázemí a nových zážitků.

Vizualizaci nového degustačního prostoru a degustační místnosti:

09-zakres-pristup-severozapad---navrh 14-degusacni-mistnost-01 271523095_10160313168893203_3053570424927108361_n 271524543_10160313168803203_4284119142379725797_n

Přemostění úvozu mezi venkovními expozicemi a areálem skleníku Fata Morgana

Realizace: 14. 2. 2022 - konec roku 2022

Oplocený areál botanické zahrady je v současné době rozdělen na dvě části, hlavní expoziční areál a areál Západ se skleníkem Fata Morgana, mezi kterými prochází veřejně přístupná úvozová cesta spojující Troju se sídlištěm Bohnice. Tato veřejná komunikace brání kontinuálnímu pohybu návštěvníků uvnitř areálu. V současné době musí návštěvník opustit zahradu, aby do ní mohl znovu vstoupit oklikou na jiném místě. Pěší propojení těchto dvou částí zajistí most nad stávající úvozovou cestou. Vybudováním tohoto přemostění se výrazně zvýší komfort návštěvníků, kteří již nebudou bloudit mezi oddělenými areály.

2_historicka-uvozova-cesta Premosteni-uvozove-cesty-1 Premosteni-uvozove-cesty-2

Vstupní areál do Ornamentální zahrady (jižní část v ulici Nádvorní)

Původní pokladna na tomto místě se přesouvá na samý konec ulice Nádvorní (mapa), prosíme následujte značení směrovkami.

Toalety jsou od prozatímní pokladny vzdáleny asi 250 m, naleznete je naproti Vinotéky sv. Kláry v domečku bývalého bistra.
Pro bezbariérový přístup vám paní pokladní otevře na vyžádání bránu.

Omlouváme za vzniklé komplikace.

Autoři: AND, spol.s r.o.
Ing.arch. V. Danda, Ing.arch. R. Kupka

Realizace 30.6. – 1Q 2023

Návrh kolektivu autorů umisťuje komplex dvou nových objektů v jižní části zahrady, sloužící jako multifunkční sál a objekt zázemí. Objekty obklopují shromažďovací prostor určený pro venkovní společenské a kulturní aktivity navazující i na provoz okolních partií Ornamentální zahrady. 

Objekt zázemí je protáhlý, jednopodlažní se suterénem. Severní strana, přilehlá k vydlážděné ústřední ploše slouží návštěvníkům. U vstupu je umístěna prodejna, ve které bude zajištěn jak prodej vstupenek, tak suvenýrů či vína a přebytků sbírek zahrady. Chybět nebude ani občerstvení. Na odvrácené, jižní straně objektu budou provozní vstupy. Terénní uspořádání umožní odtud vstup do suterénu objektu pro zahradníky a údržbu. 

Druhý víceúčelový objekt je jednopodlažní budova se suterénem. Jejím ústředním prostorem je výstavní sál, který svojí kapacitou a technickým vybavením moderními technologiemi nabídne ideální prostor pro konání prezentací a výstav. Se svým nezbytným zázemím poslouží také k příležitostnému pořádání komerčních akcí. Sál bude možné rozdělit přemístitelnou příčkou na dva menší samostatné prostory. V letní sezoně bude vstup do sálu zajištěn otevřenými prosklenými stěnami ze tří stran, v zimě pak přes prostorné zádveří s vlastním vstupem a šatnou. Místnost pro skladování nábytku poslouží i jako příležitostné zázemí s možností rychlé přípravy a servírováni občerstvení. V suterénu objektu budou umístěné toalety. Venkovní terasa zajistí rozšíření výstavního prostoru do klidové části zahrady u jezírka.

Oba objekty jsou navrženy tak, aby se v rámci okolních expozic neuplatňovaly příliš výrazně nebo rušivě. Jejich neutrální geometrické formy, střídmý architektonický detail a přírodní povrchové materiály jsou pojaty spíše jako pozadí pro dominantní popínavou zeleň. Lehkost stavbám dodává velkoplošné prosklení některých stěn, které vizuálně propojí interiér a exteriér v jeden celek. Komunikačně propojuje oba objekty lehká pergola chránící návštěvníky proti dešti či letnímu slunci. Členění, měřítko a umístění odpovídá okolní zástavbě rodinných domů, takže je předpoklad, že navržený komplex zcela splyne se svým okolím.  Jezírko navržené východně od víceúčelového objektu je součástí klidové zóny zahrady a bude v něm zajištěn umělý koloběh vody.  

areal-jih-vizualizace-4 areal-jih-vizualizace-2 areal-jih-vizualizace

 

Projekt Expozice ohrožených druhů

Na části plochy Stráně pro vás připravujeme ukázku různých biotopů české krajiny s výskytem ohrožených druhů rostlin. V použitém řešení maximálně využíváme terén a cenná stávající místa naší stráně. 

Tam, kde je kvalitní vegetace pražské stepi, bude ponechána, případně cílenými pěstebními zásahy zlepšovaná. Nové expozice jsou naplánované do míst, kde je více živin a vysoká travní vegetace nevalné ochranářské hodnoty. 

Využijeme obě sníženiny, do kterých zasadíme pomocí foliových van mokřadní biotopy slaniska a slatiny, oba již v ČR extrémně ohrožené. Budeme se maximálně snažit o jejich navázání na okolní porosty, protože i v přírodě jsou slaná místa a slatiny často na patě svahu.

Dalším prvkem bude hadcová skalka. Hadce jsou jedny z nejméně častých biotopů ČR a je na ně vázáno přes deset kriticky ohrožených druhů naší květeny. 

Jako nízké skalní žebro bude koncipován i prostor expozice Dolního Povltaví, v podstatě to, co se vyskytuje o kilometr níže po proudu Vltavy.

Dalšími prvky pak budou vápencové skalky inspirované západním okrajem Prahy v okolí Radotína. 

Celý projekt vzniká ve spolupráci s Odborem ŽP MHMP a také se státní ochranou přírody AOPK.

Biotopy se stanou místem, kde budeme dlouhodobě udržovat populace kriticky ohrožených druhů rostlin v rámci jejich záchranných programů a pochopitelně představíme tuhle problematiku návštěvníkům. 

Stran_nova-expozice-1 Stran_nova-expozice-2 Stran_nova-expozice-1

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.