Koupit e-vstupenku

Naše akce

MALÍŘSKÉ WORKSHOPY S AKVARELEM | Plenéry Botanické

25. 7. - 10. 9. 2022

Trojské plenéry představují spolupráci edukačního oddělení Galerie hl. města Prahy s Botanickou zahradou hl. města Prahy v Troji. Koncept vzájemné komunikace a kooperace se orientuje na propojení dvou inspirujících sfér; zahrady a umění.

Soustředíme se na téma zahrady jako na významný zdroj inspirace pro výtvarnou tvorbu a na techniku akvarelu. Malířské plenéry přinesou komentovanou prohlídku s průvodcem se zaměřením na konkrétní okruh venkovní expozice, na který bude navazovat lektorské vedení malířky Evy Pejchalové.  V průběhu jednotlivých lekcí budeme pozornost věnovat zvolenému námětu ze zahrady. Postupně se budeme seznamovat s technikami akvarelové malby. Plenéry je možné navštívit samostatně. Každý účastník si přinese vlastní potřebný výtvarný materiál.

MgA. Eva Pejchalová, Ph.D., v roce 2021 završila studium doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze – ateliér Malby u Stanislava Diviše a později Jiřího Černického, absolvovala stáž na Universidad de Politecnica ve Valencii a na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafiky II Vladimíra Kokolii. V edukačním oddělení Galerie hlavního města Prahy jako externí lektorka se věnuje aktivnímu zprostředkování výtvarného umění. Dlouhodobě se ve své tvorbě věnuje akvarelové malbě se zaměřením na rostlinné a květinové motivy.

Web: https://www.evapejchalova.cz/projekt/malirske-plenery-s-akvarelem

 

Termíny:

10.9.2022 - Vinice sv. Kláry

 

Vstupné za 1 workshop: 500 Kč (platba u lektorky) a vstupné do botanické zahrady dle aktuálního ceníku

Kapacita omezena: 10 účastníků (min. počet účastníků: 5)

Čas workshopu: vždy cca 10.00 16.00

Rezervace a podrobné informace: pejchalova.e@gmail.com

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.