Koupit e-vstupenku

Naše akce

Nedělní sklep, komentované prohlídky

4. 7. - 19. 12. 2021

Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací na závěr. Nakoukněte, kde zpracováváme naše hrozny a ochutnejte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě.

Botanická zahrada spravuje vinici od roku 1995 a navazuje na její 800 let dlouhou tradici. Díky výbornému terroir a úsilí pracovníků, kteří se o vinici ručně starají, mají hrozny velmi vysokou kvalitu. Od sklizně 2009 se hrozny zpracovávají v nově vybudovaném sklepě s moderní technologií. Místní klíčové odrůdy jsou Ryzlink rýnský a Rulandské modré.


Každou neděli vždy od 13, 15 a 17 hodin sraz u pokladny Kovárna v ulici Trojská. Zastávka autobusu 112 "Kovárna".

Vstupné

300 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice)*
350 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice + Fata Morgana)*

Vstupenky zakoupíte přímo na místě, a to na pokladnách u vstupů do botanické zahrady.

Rezervace míst není nutná!

*Vstupenka je jednorázová a platí 1 rok od vydání.

Důležitá upozornění 

Maximální počet osob ve skupině je 15. V průběhu provázení je nutné mít nasazený respirátor a mít tak zakrytá ústa i nos. 

Při případné kontrole ze strany hygienické stanice nebo policie být schopen se prokázat dokladem o bezinfekčnosti, a to platí jak pro skupinové provázení, tak pro vstup do občerstvovacích zařízení a na zahrádky v rámci botanické zahrady:

OČKOVÁNÍ
Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě.

NEGATIVNÍ TEST
Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra.

OCHRANNÁ LHŮTA po prodělaném onemocnění
Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje zprávou o pozitivním testu z odběrového centra.

b) Prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, že jste absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

c) Doložíte čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že jste ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

d) preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem.

Těšíme se na vás.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.