Koupit e-vstupenku

Čína 2003

29. září - 31. října 2003

Cíl služební cesty:

Na základě dotace poskytnuté grantem M619 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a v rámci pokračující spolupráce navázané v roce 1999 s Botanickou zahradou v Turpanu jsme připravili a podnikli pětitýdenní expedici Čínou. Tři týdny jsme strávili v provincii Xinjiang, 6 dnů na konferenci čínských botanických zahrad ve Wuhanu (provincie Hubei) a 5 dnů v Pekingské botanické zahradě. Cílem expedice bylo seznámit se s rostlinnými společenstvy severočínských rostlin, provést introdukci dřevin přizpůsobených na extrémní pouštní stanoviště (horko, zasolení) – především rodu Tamarix , rozšířit kolekce rostlin v PBZ o nové druhy (sběr semen), presentovat zahradu a její sbírky na konferenci botanických zahrad ve Wuhanu, seznámit se s architekturou, sbírkami rostlin a pěstebními postupy v botanických zahradách v Turpanu, Urumqi, Wuhanu a Pekingu, prezentovat botanickou zahradu hlavního města Prahy a navázat nové mezinárodní kontakty.

Jména účastníků expedice:

RNDr. Pavel Sekerka, Ing. Eduard Chvosta, Ing. Lenka Prokopová

Odvoz na letiště Praha-Ruzyně a z letiště služebním vozidlem – K. Ješátko (29. 9. a 31.10.)

29.9.-30.9. Praha-Peking- Urumqi - letecky

1.10.-17.10. Urumqi-Korla-Kashagar-Taxhorgan-Yecheng-Hotan-Minfeng-Luntai(přes poušť Taklimakan)-Korla-Hoxud-Turpan- Urumqi autem (2 auta Institutu geografických a ekologických zdrojů) – přes 5 108 km

19.10. Urumqi-Peking-Wuhan - letecky

20.10.-24.10. Wuhan - auto bot. zahrady ve Wuhanu (přejíždění z hotelu na konferenci a zpět)

24.10. okolí Wuhanu - taxi

25.10. Wuhan-Peking - letecky

26.10.-30.10. Peking - auto bot. zahrady

Cesta byla sponzorovaná grantem M 620 MŠMT : „Spolupráce v ex situ ochraně genofondu pouštních rostlin mírného zeměpisného pásma“.

  • Během expedice bylo nasbíráno 165 položek semen, z nichž bude 58 nabídnuto v Indexu Seminum (mezinárodní výměně semen) – Index Seminum bude vydán v únoru 2004.  Dále byly dovezeny řízky 12 druhů tamaryšků z botanické zahrady v Turpanu a 12 sběrových položek tamarišků sbíraných v přírodě (jejich určení bude možné až po vykvetení, tj. asi za 2 – 3 roky). Z živých  rostlin je možné jmenovat 16 druhů kapradin, 5 druhů česneků, Eremurus altaicus, 4 druhy rodu Ephedra.
  • Byla provedena fotodokumentace biodiversity stanovišť, shromážděné údaje budou předneseny na přednášce v jarním přednáškovém cyklu v PBZ (či v rámci přednáškového cyklu týkajícího se Číny v době konání mezinárodní výstavy bonsají v PBZ) a na výstavě fotografií v létě 2004.
  • V botanické zahradě ve Wuhanu jsme se zúčastnili Second National Workshop on Biodiversity Conservation for BG in China a First Young Scientific Forum (ve dnech 20.10. – 24.10.2003), který pořádala BGCI, Wuhanská botanická zahrada a Čínská akademie věd. Účastnili jsme se terénního cvičení zaměřeného na  sběr semen do semených bank a hodnocení životnosti populací. Na konferenci byl přednesen referát o hlavních sbírkách PBZ a jejím genofondovém programu.
Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.