Koupit e-vstupenku

Čína 2004

19. září - 20. října 2004

Expedice se konala v termínu 19.9. – 20.10. 2004, z toho od 19.9. do 5.10. byla navštívena provincie Xinjiang (hrazeno z grantu MŠMT M620), od 6. 9. – 20. 10. pak severozápad provincie Sichuan (hrazeno z rozpočtu PBZ) a botanické zahrady v Chengdu a v Šanghaji.

Účastníci: RNDr. Pavel Sekerka, Ing. Petr Hanzelka, Ph.D., Ing. Iveta Bulánková.

V roce 2004 jsme nasbírali 229 položek semen (30 – 40 položek bude nabídnuto v Indexu Seminum, který vyjde v únoru 2005) a 76 herbářových položek.

Trasa expedice:

19.9. do 5.10. provincie Xinjiang 

6. 9. – 20. 10. severozápad provincie Sichuan a botanické zahrady v Chengdu a v Šanghaji.

  • Odebrali jsme řízky (po 10 – 20 řízcích z rostliny) z 28 tamaryšků a židovníků (+ 2 položky židovníku v provincii Sichuan), zaměřili jsme se především na rostliny, které na podzim výrazně barvily – červeně, oranžově i žlutě. Přesné určení bude možné až po vykvetení, tj. za 2 – 3 roky. Zavedení vybraných atraktivních selekcí do zahradnické kultury je dlouhodobý cíl, jeho plnění bude možné posoudit až za déle než 5 let poté, co budou rostliny zhodnoceny ve výsadbách na trvalém stanovišti a bude možné získat dostatek množitelského materiálu..
  • Semena rodu Taraxacum (asi 30 položek) a rostliny rodu Allium (asi 20 položek) byly předány BÚ ČSAV. Semena některých vytrvalých trav (např. Elymus), budou předána do Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni, oddělení Genové banky.

 

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.