Koupit e-vstupenku

Čína 2006

18.9. – 23.10. 2006

Expedice byla připravena ve spolupráci s Turpanskou botanickou zahradou na základě „Suggestion of Cooperation between Prague Bot. Garden and Institute of Ecology and Geography“ podepsané v roce 1998 a byla podpořena grantem mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu - 1P05ME805

Cíl služební cesty

a) sběr rostlin pro doplnění kolekcí, především rody Tamarix, Myricaria, kapradin, kosatců a cibulovin.

b) sběr semen pro nabídku v Indexu Seminum

c) mapování vybraných biotopů, studium rostliných společenstev na původních stanovištích, dokumentace druhového složení rostliných společenstev

d) sběr potřebných dat pro optimalizaci pěstebních technologických postupů

e) prohloubení spolupráce s botanickou zahradou v Turpanu

f) studium architektury čínských zahrad ve významných hystorických centrech – Xian a Beijing

g) nákup suiseki pro sbírku bonsají

Navštíveno bylo celkem 83 lokalit

Jména účastníků zahraniční cesty:

RNDr. Pavel Sekerka, Ing. Iveta Bulánková, Ing. Kamila Skálová

VÝZNAMNÉ LOKALITY

  • PROVINCIE QINGHAI

Jezero Caka – mocná ložiska solí jsou intenzivně těžená. V okolí pouště přecházející ve spíše chudá slaniska. Těsné sousedství jezera bez porostu

Qinghai nanshan - vysokohorské louky, pastviny s Caragana jubata, Potentilla fruticosa, Sedum, Draba

břeh jezera Qinghai - mírně slané louky a rákosiny, pastviny, významná ornitologická lokality

  • AUTONOMNÍ OBLAST NINGXIA

Shapotou - písečné duny v ohybu Chuang He s kvetoucím Hedysarum scoparium a plodícími Eleagnus, Caragana

Helan Shan- Suyukou forest park - Horské lesy s Pinus tabulaeformis, Picea, Ulmus, Prunus ansu, směs usazených a přeměněných hornin s vegetací prakticky nerozlišenou podle typu podloží

  • AUTONOMNÍ OBLAST NEI MONGOL

Mu us shamo - celá oblast pouště Mu us (Ordos) je pokrytá vátými písky a spraší obvykle ale o menší mocnosti. Občas jsou i menší písečné duny. Na vlhčích místech slané louky. Rozsáhlé výsadby větrolamů (především Caragana a Tamarix chinensis a Salix) brání šíření pouště ale výrazně ohrožují původní vegetaci.

  • PROVINCIE GANSU

Kongtong Shan – nejznámější taoistické hory na světě, obdivovány pro neobvyklé tvary kuželovitých vrcholů, krásné výhledy, chrámy a pavilony. Usazené horniny. Zachovalé lesy s Tilia, Quercus, Acer mono, Pinus tabuliformis s bohatým podrustem keřů (Euonymus, Rosa) a bylin (Tricyrtis, Epimedium aj…). V chrámových zahradách Iris, Hemerocallis

Huashan – svaté hory patřící mezi pět nejznámějších hor v Číně. Strmé žulové srázy přes 500 m vysoké. Bohatý výskyt dřevin (Pteroceltis, Koeleuteria, Broussonetia, Cercis), množství lián a popínavých rostlin (Partenocissus, Humulus, Akebia, Smilax aj.). Na úpatí teplomilné křoviny (Ficus sp.). Na horní hranici lesa stálezelené duby. Bohatý porost skalních rostlin (Bergenia, Gesneriaceae, Polypodiaceae). Belamcanda, Hemerocallis

Taibai Shan – národní park. Nejbohatší lesní lokalita, kterou jsme navštívili. Na úpatí teplomilné křoviny (Sophora, Koelreuteria, Cornus officinalis) přechází v bohaté lesy listnatých opadavých dřevin (Acer, Quercus, Sorbus koehleana) s bohatým patrem keřů a bylin. Ve výšce kolem 2400 m tvoří podrost bambusy. Listnaté lesy přechází v porost Abies fargesii a Betula albo-chinensis (2800 m) a na horní hranici lesa Larix chinensis (3300) s bohatým podrostem keřů (Spiraea, Sorbaria). Na skalách řada kapradin. Bezlesí poměrně chudé. Alpínská část není přístupná pro cizince

  • PROVINCIE XINJIANG

Pohoří Karlik (nejvýchodnější část Tian Shanu) - se zvedá z kamenité pouště, jižními svahy mají polopouštní až stepní charakter s pásmem jehličnanů (Picea, Larix sibirica) ve vrcholových partiích na severních svazích. V keřovém patře ve 2000 m dominuje Juniperus sabina. Nad 2500 m vysokohorské louky a stepi.

Taklamakan – druhá největší písečná poušť světa. Na okrajích, kde stékají potoky z pohoří Tian Shan (sever) a Kunlun (jih) jsou rozsáhlá slaniska s rákosinami a keříčky sukulentních Chenopodiaceae. Na vhodných místech řídké porosty Populus euphratica, a tamaryšky (Tamarix ramossisima, T. taklamakensis).

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.