Koupit e-vstupenku

ČÍNA 2016

Termín: 16. 4. – 28. 4. 2016

Účastníci: Iveta Bulánková a Tomáš Vencálek

Pohoří Da Zhu Shan, Qingdao

Hlavním přínosem cesty bylo prohloubení vzájemné spolupráce  s Botanickým ústavem Čínské akademie věd  v Pekingu, která tímto pokračuje již druhým rokem. Spolupráce je založena na recipročních výměnných cestách. V tomto roce jsme se zaměřili na provincie Hebei, Shanxi a Shandong, zejména na horské oblasti a pivoňkové a okrasné školky. Mimo prohloubení vztahů, se nám podařilo získat cenný rostlinný materiál. Kromě hlíznatých rostlin, jsme získali mnoho druhů listnatých i jehličnatých dřevin.

Na půdě Čínské akademie věd jsme připravili přednášku pro doktorandské studenty o sbírkách Botanické zahrady hl. m. Prahy a zároveň propagaci naší botanické zahrady v zahraničí, která byla pro posluchače velmi cenná. Navázali jsme významný kontakt se školkou dřevin a aromatických rostlin ve městě Qingdao v provincii Shandong. V této školce byly do budoucna sjednány další možnosti získání rostlin do expozice Geografických celků, zejména pak tibetských sběrů.  Vyměnili jsme si také zkušenosti s množením a pěstováním některých asijských druhů. Významné bylo navázání kontaktu s předními světovými pivoňkovými centry v Luoyang a Heze. Právě pivoňková školka v Heze, má přesah svých sbírek do farmaceutického odvětví, čímž se zvyšuje hodnota spolupráce v celorepublikovém významu.

Kontakt vytvořený v Čínské akademii věd má nezanedbatelný význam i pro další instituce v ČR a spolupráce s nimi, se za našeho přispění, prohlubuje. Neméně důležité bylo pořízení fotodokumentace a materiálů, pro potřeby botanické zahrady a publikační činnost. 

Dřevité pivoňky v Národní pivoňkové zahradě v Luoyangu

Dřevité pivoňky v Národní pivoňkové zahradě v Luoyangu

Pohoří Songshan, Dengfeng

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.