Doplňkové sbírky

Jsou rovněž důležité pro ucelenost botanické zahrady a mají zde své místo a uplatnění
z důvodů expozičních, doplnění sortimentové šíře a ukázky rozmanitosti rostlinného světa.