Traviny

Pod pojmem traviny jsou v evropském pojetí zahrnuty trávovitě vyhlížející rostliny z čeledí lipnicovité (Poaceae), šáchorovité (Cyperaceae) a sítinovité (Juncaceae). Jsou jednou ze základních složek vegetace a určují charakter mnoha rostlinných společenstev, např. prérií či stepí. Jednou ze společných vlastností jsou spíše méně nápadné květy uzpůsobené opylení větrem, které ale mnohdy bývají seskupené do nápadných květenství.

Pravé trávy jsou v naší zahradě zastoupeny sortimentem botanických prérijních a stepních druhů, mezi které patří např. vousatice (Andropogon), kostřava (Festuca) či kavyl (Stipa), a také sortimentem okrasných kultivarů, které jsou součástí většiny expozic. Zde jde především o ozdobnice (Miscanthus), proso (Panicum), dochan (Pennisetum) a podobné. Atraktivní skupinu představuje rovněž kolekce zimovzdorných bambusů, kterou zde tvoří na 30 druhů. K novějším přírůstkům patří řada nedávno vyšlechtěných kultivarů rodů vousatice (Andropogon), proso (Panicum), bezkolenec (Molinia), Sorghastrum, dochan (Pennisetum) aj. Z botanických druhů zde pak naleznete zástupce trav severoamerické krátkostébelné prérie, např. Muhlenbergia capillaris, Muhlenbergia reverchonii, Eragrostis spectabilis.

Šáchorovité rostliny jsou zastoupeny zejména bohatou sbírkou rodu ostřice (Carex). Tu v současnosti tvoří téměř 170 taxonů, z nichž jsme více než polovinu získali z lokalizovaných sběrů. Čeleď sítinovité (Juncaceae) je pak zastoupena rody sítina (Juncus) a bika (Luzula). Dohromady čítá na 50 botanických i kultivarových taxonů. Významnou část tvoří kolekce šáchorovitých a sítinovitých druhů České republiky, která je v současnosti již téměř kompletní.

Další rozvoj sbírky se bude zaměřovat zejména na reprezentativní zastoupení botanických druhů travin v geografických expozicích. Pokračovat bude i rozvoj odrůdového sortimentu okrasných trav. Soustředit se budeme především na severoamerické prérijní trávy a jejich nový sortiment a na druhy odolné suchu.

Rozvíjet se bude i kolekce zástupců české květeny ve všech třech čeledích přítomných v ČR, přičemž zejména u lipnicovitých se bude vždy jednat jen o výběr druhů. Přednost dostanou druhy z vyšších kategorií ohrožení. S ohledem na místní podmínky má velký význam kolekce trav písčin a suchých stepí.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.