Koupit e-vstupenku

Zimovzdorné kaktusy a sukulenty

Sbírka je zaměřená na sukulentní rostliny, které mohou přežít v klimatických podmínkách panujících ve střední Evropě. Z tohoto důvodu je botanicky značně nesourodá. Převládají v ní rostliny z vyšších nadmořských výšek na jihu USA a severu Mexika. Nejvýznamnějšími čeleděmi jsou kaktusovité (Cactaceae) a chřestovité (Asparagaceae). Počet druhů je významně omezen právě možností pěstovat rostliny celoročně bez krytu ve volné půdě. Rádi bychom vyzkoušeli i introdukci dalších druhů, zde se uplatňují zejména druhy vypěstované ze semen získaných během expedic botanické zahrady do USA.

Sbírka sice zahrnuje necelou stovku druhů, ale mnoho položek má známý původ, což je z hlediska genofondu nespornou výhodou.

Nejčetnějšími druhy kaktusů jsou nopály rodů Opuntia a Cylindropuntia, které se uplatňují hlavně v expozici Severoamerické polopouště, kde pěstujeme i dlouhodobě osvědčené kultivary těchto kaktusů. Z takzvaných kulovitých kaktusů se zde nejlépe daří zástupcům rodu Echinocereus.

Bezesporu nejnápadnějšími rostlinami sbírky jsou druhy rodu Yucca, a to zejména nejznámější a nejotužilejší Yucca filamentosa. Další druhy Yucca baccata, Yucca glauca a Yucca harrimaniae jsou choulostivější.

Pěstujeme zhruba desítku druhů Agave z výše uvedených oblastí, ale s jejich pěstováním bez krytu nemáme dlouhodobější zkušenosti.

Choulostivější rostliny, které sice přečkají úspěšně mráz, ale nesnesou přemokření substrátu, vystavujeme v malém skleníčku v areálu Sever a od jara do podzimu na záhoně před foliovým skleníkem.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.