Koupit e-vstupenku

Programy pro 1. stupeň ZŠ

Prohlídka s průvodcem je přizpůsobena věku dětí a probíhá formou poutavého výkladu, který představí souvislosti a zajímavosti ze světa rostlin. Prohlídku je možné absolvovat i v angličtině.

Klíčové pojmy (skleník Fata Morgana): kontinenty, užitkové rostliny, ekologie rostlin, přizpůsobení
Klíčové pojmy (venkovní expozice): užitkové rostliny, rekordy rostlinné říše, systematika rostlin, geologie

Místo konání: skleník Fata Morgana, areál Jih venkovních expozic nebo areál Sever venkovních expozic

Podnebné pásy (program je vhodný hlavně pro 5. třídu)

Program představí subtropický a hlavně tropický podnebný pás Země. Ukáže rostliny typické pro tyto oblasti, jejich přizpůsobení prostředí i vztahy se zvířaty. Během programu děti uvidí jednotlivé biomy ve skleníku a zároveň si ujasní jejich umístění na mapě. Program doprovází jednoduchý pracovní list.

Klíčové pojmy: podnebné pásy, pouště, polopouště, savany, tropický les, přizpůsobení (adaptace), ochrana životního prostředí, zeměpis

Místo konání: skleník Fata Morgana

Žijeme v tropech

Během programu se děti seznámí s běžnými užitkovými rostlinami tropů, se kterými se setkávají v každodenním životě. Kromě rostlin rostoucích ve skleníku si děti budou moci osahat přírodniny, které budou součástí prohlídky, i si k nim přivonět. Dozvědí se o stromu, který drží nebesa, i o využití masožravých rostlin v kuchyni. Zároveň se seznámí s tím, jaké vztahy mají rostliny se zvířaty.

Klíčové pojmy: užitkové rostliny, vztah rostlin se zvířaty, tropický deštný les, ochrana životního prostředí

Místo konání: skleník Fata Morgana

Cesta kolem světa za 225 metrů (program je vhodný pro 1.–2. třídu)

Program představí dětem naši Zemi a jednotlivé světadíly pomocí modelu zeměkoule. Ke světadílům děti přiřadí typické obyvatele: člověka, rostlinu i živočicha. Známé rostliny si zároveň prohlédnou i ve skleníku a dozvědí se, jak je člověk využívá.

Klíčové pojmy: světadíly, užitkové rostliny, vztah rostlin se zvířaty

Místo konání: skleník Fata Morgana

Motýli (program je vhodný pro 3.–5. třídu)

Program je vhodné uskutečnit během výstavy tropických motýlů a krátce po ní. Sledujte kalendář akcí!

Během programu se děti seznámí s jednotlivými stádii vývoje motýlů a budou je moci sledovat přímo při líhnutí. Od průvodce se dozvědí zajímavosti z jejich života.

Klíčové pojmy: vývoj motýla v přímém přenosu, mimikry, rozmanitost přírody, stavba těla

Místo konání: skleník Fata Morgana

Nej, nej mezi rostlinami

Pro 1.–2. třídu: Program představí dětem zajímavosti areálu Jih. Za pomoci hravých aktivit je seznámí mimo jiné s největším či nejstarším stromem. Děti uvidí stopu dinosaura a na bambusové louce si zahrají na pandy. Mimo to průvodce ukáže rostliny, které budou zrovna atraktivní.

Pro 3.–5. třídu: Děti v rámci programu poznají mnohé zajímavé rostliny – největší sekvojovec, nejstarší borovici či bambus s mnoha využitími. Prohlédnou si panorama Prahy a vinici, bylinkový záhon ale i stopu dinosaura a strom, který dinosauři mohli požírat. Program doprovází jednoduchý pracovní list.

Klíčové pojmy: rekordmani rostlinné říše, užitkové rostliny, dinosauři, zeměpis

Místo konání: areál Jih venkovních expozic

Bylinky z babiččiny zahrádky

Dětem představíme základní léčivé rostliny, ale i bylinky, které běžně konzumujeme v našich domácnostech. Také vysvětlíme rozdíl mezi jedovatými a léčivými zástupci rostlinné říše.

Klíčové pojmy: léčivé rostliny, užitkové rostliny, jedovaté rostliny

Místo konání: areál Jih venkovních expozic

Zářivé barvy rostlin (program je vhodný pro 2.–5. třídu)

V přírodě existuje množství rozmanitých barev. Rostliny jsou z větší části zelené, barvy ale používají například jako lákadlo. Během programu děti formou výtvarné aktivity získají představu o tom, k čemu v přírodě rostlinám barvy slouží. Během prohlídky je průvodce upozorní na zajímavosti týkající právě kvetoucích rostlin, které budou moci děti následně výtvarně ztvárnit a pod vedením průvodce představit ostatním.

Klíčové pojmy: barva, květ, opylování, rozmanitost přírody, vnímání barev, kreativita

Místo konání: areál Jih venkovních expozic

Strom, stromek, stromeček (program je vhodný pro 1.–2. třídu)

Děti se během programu dozvědí, proč jsou stromy důležité v životě člověka a zvířat. Seznámí se s tím, jak stromy mohou vypadat a co potřebují k životu. Část programu je věnována i ochraně životního prostředí ve spojistosti s lesem. V závěru programu si děti zhotoví otisk kůry stromu.

Místo konání: areál Jih venkovních expozic

Barvy v přírodě (program je vhodný pro 1.–2. třídu)

Během her a aktivit v programu děti získají představu o tom, proč jsou rostliny barevné a jak se barvy v přírodě průběhu roku mění. Zmíníme se i o zbarvení živočichů a o tom, že i člověk může barvy rostlin využívat.

Místo konání: areál Jih venkovních expozic

K objednávce

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.