Koupit e-vstupenku

Obecné programy pro 1. stupeň ZŠ

Tabulku obsazenosti prohlídek v době konání výstavy motýlů od 19. 4 do 2. 6 2024 najdete TADY.

Prosíme, prohlédněte si aktuální stav obsazenosti termínů předtím, než dokončíte vaši objednávku programu či prohlídky.

Prohlídka s průvodcem je přizpůsobena věku dětí a probíhá formou poutavého výkladu, který představí souvislosti a zajímavosti ze světa rostlin. Prohlídku je možné absolvovat i v angličtině.

Klíčové pojmy (skleník Fata Morgana): kontinenty, užitkové rostliny, ekologie rostlin, přizpůsobení
Klíčové pojmy (venkovní expozice): užitkové rostliny, rekordy rostlinné říše, systematika rostlin, geologie

Místo konání: skleník Fata Morgana, areál Ornamentální zahrada

Ptáci v zahradě (60 minut)

(pro 1. ročník ZŠ – možné objednat v termínu 15. 1.–23. 2. 2024)

Čím správně krmit ptáky? Koho můžeme na krmítku spatřit? Máme krmit jen v zimě? A na co je třeba dát při přikrmování pozor? To jsou otázky, které si sami možná někdy kladete. Během programu se děti seznámí s nejběžnějšími druhy ptáků, které létají na naše krmítka, dozví se, čím správně krmit, co všechno je ohrožuje a vyrobí si také jednoduché krmítko, které si pak mohou odnést do školy. Program je nutné objednat na e-mailu dagmar.chroma@botanicka.cz.

Klíčové pojmy: ptáci, ochrana živočichů, správné krmení, krmítka

Místo konání: výstavní sál v Ornamentální zahradě

Samoobslužné programy

Během návštěvy zahrady můžete využít naše samoobslužné programy, které naleznete zde.

Podnebné pásy (program je vhodný hlavně pro 5. třídu) (60 min.)

Program představí subtropický a hlavně, tropický podnebný pás Země. Ukáže rostliny typické pro tyto oblasti, jejich přizpůsobení prostředí i vztahy se zvířaty. Během programu děti uvidí jednotlivé biomy ve skleníku a zároveň si ujasní jejich umístění na mapě. Program doprovází jednoduchý pracovní list.

Klíčové pojmy: podnebné pásy, pouště, polopouště, savany, tropický les, přizpůsobení (adaptace), ochrana životního prostředí, zeměpis

Místo konání: skleník Fata Morgana

Žijeme v tropech (60 min.)

Během programu se děti seznámí s běžnými užitkovými rostlinami tropů, se kterými se setkávají v každodenním životě. Kromě rostlin rostoucích ve skleníku si děti budou moci osahat přírodniny, které budou součástí prohlídky, i si k nim přivonět. Dozvědí se o stromu, který drží nebesa, i o využití masožravých rostlin v kuchyni. Zároveň se seznámí s tím, jaké vztahy mají rostliny se zvířaty.

Klíčové pojmy: užitkové rostliny, vztah rostlin se zvířaty, tropický deštný les, ochrana životního prostředí

Místo konání: skleník Fata Morgana

Cesta kolem světa za 225 metrů (program je vhodný pro 1.–2. třídu) (60 min.)

Program představí dětem naši Zemi a jednotlivé světadíly pomocí modelu zeměkoule. Ke světadílům děti přiřadí typické obyvatele: člověka, rostlinu i živočicha. Známé rostliny si zároveň prohlédnou i ve skleníku a dozvědí se, jak je člověk využívá.

Klíčové pojmy: světadíly, užitkové rostliny, vztah rostlin se zvířaty

Místo konání: skleník Fata Morgana

Motýli (program je vhodný pro 3.–5. třídu) (60 min.)

Program je vhodné uskutečnit během výstavy tropických motýlů a krátce po ní. Sledujte kalendář akcí!

Během programu se děti seznámí s jednotlivými stádii vývoje motýlů a budou je moci sledovat přímo při líhnutí. Od průvodce se dozvědí zajímavosti z jejich života.

Klíčové pojmy: vývoj motýla v přímém přenosu, mimikry, rozmanitost přírody, stavba těla

Místo konání: skleník Fata Morgana

Nej, nej mezi rostlinami (90 min.)

Pro 1.–2. třídu: Program představí dětem zajímavosti areálu Jih. Za pomoci hravých aktivit je seznámí mimo jiné s největším jehličnanem, stopou dinosaura a na bambusové louce si zahrají na pandy. Mimo to průvodce ukáže rostliny, které budou zrovna atraktivní.

Pro 3.–5. třídu: Děti v rámci programu poznají mnohé zajímavé rostliny – největší sekvojovec či bambus s mnoha využitími. Prohlédnou si panorama Prahy a vinici, bylinkový záhon ale i stopu dinosaura a strom, který dinosauři mohli požírat. Program doprovází jednoduchý pracovní list.

Klíčové pojmy: rekordmani rostlinné říše, užitkové rostliny, dinosauři, zeměpis

Místo konání: areál Ornamentální zahrada

Bylinky z babiččiny zahrádky (90 min.)

Program je vhodný pro období květen–červenec.

Dětem představíme základní léčivé rostliny, ale i bylinky, které běžně konzumujeme v našich domácnostech. Také vysvětlíme rozdíl mezi jedovatými a léčivými zástupci rostlinné říše.

Klíčové pojmy: léčivé rostliny, užitkové rostliny, jedovaté rostliny

Místo konání: areál Stráň – Výuková zahrada za expozicí Medonosných rostlin

Strom, stromek, stromeček (program je vhodný pro 1.–2. třídu) (90 min.)

Děti se během programu dozvědí, proč jsou stromy důležité v životě člověka a zvířat. Seznámí se s tím, jak stromy mohou vypadat a co potřebují k životu. Část programu je věnována i ochraně životního prostředí ve spojitosti s lesem. V závěru programu si děti zhotoví otisk kůry stromu.

Místo konání: areál – Ornamentální zahrada

Výlet do světa stromů (135 min.)

Děti se během programu dozvědí, proč jsou stromy důležité v životě člověka a zvířat. Seznámí se s vegetačními stupni naší krajiny, a jaký mají pro ni význam. Část programu je věnována i ochraně životního prostředí.

Klíčové pojmy: ekosystém, patra lesa, vegetační stupně, fotosyntéza

Místo konání: Les, mimo areál Botanické zahrady

 

Další programy pro MŠ/ZŠ naleznete zde.

K objednávce

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.