Koupit e-vstupenku

Vinice sv. Kláry

Památkově chráněná vinice sv. Kláry, spolu s dalšími sedmi vinicemi (Arcibiskupská v Modřanech, Svatováclavská na Pražském hradě, Svatojánská na Malé straně, Máchalka ve Vysočanech, Gröbovka na Vinohradech, Baba v Dejvicích
a Salabka v Troji), které se nacházejí na území dnešní Prahy, připomíná zašlou slávu pražského vinařství. 

Sortiment révy vinné

Sortiment révy vinné nacházející se na této historické vinici je velice obsáhlý a skládá se z části produkční a části ukázkové. Na produkční části jsou zastoupeny bílé moštové odrůdy Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau, Sauvignon, Muškát moravský, Tramín červený, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé. Z červených moštových odrůd je zde Modrý Portugal a Rulandské modré. Ze stolních odrůd jsou na produkční části vysazeny odrůdy Chrupka bílá, Chrupka červená a Královna vinic. V ukázkové části je sortiment téměř všech moštových odrůd révy vinné, které jsou povoleny k pěstování a výrobě vína v České republice. Další částí ukázkové vinice je sortiment zhruba padesáti stolních odrůd révy vinné, kde se nachází odrůdy vhodné jak pro pěstování venku tak i ve skleníku, odrůdy s různou velikostí a barvou hroznů a bobulí. Dále odrůdy s hrozny o hmotnosti až jeden kilogram, odrůdy vhodné pro přímý konzum ale i pro zavařování či výrobu lehkých stolních vín.

Historie

Vinice byla v dnešní Troji pravděpodobně již za vlády Václava II. Podle listiny napsané přibližně roku 1228 náležely klášteru sv. Jiří na Pražském hradě poplužní dvůr a dvě usedlosti v Ovenci (dnešní Bubeneči a Troji). Součástí dvora byly pole, louky, vinice, štěpnice a řeka.

Z nařízení Karla IV. o zakládání vinic byly všechny vhodné jižní svahy do 3 mil okolo Prahy povinně osázeny révou. S jistotou tedy víme, že vinice byla i na tomto místě.
Během následujíchc století vinice patřila k Trojskému zámku a podepisoval se na ní běh dějin.

Kvůli zavlečení mšičky révokaz došlo na přelomu 19. a 20. století k výrazné devastaci vinic v celé Evropě.
Trojská vinice byla po krátkém období, kdy zde byl třešňový sad, obnovená v letech 1950 – 1953.
Nynější podobu získala v 70. letech, kdy bylo vedení „na hlavu“ změněné na Vertiko.  Současný typ vedení je speciálně upravený pro zdejší náročný terén.

Od roku 1995 je vinice součástí botanické zahrady. A od roku 2004 je zpřístupněná návštěvníkům.

Viniční domek

Viniční domek je v jádru barokní stavba a je jedním z mála dochovaných viničních stavení. Část vznikla již v 18. století, západní díl byl postaven v 1. polovině 19. století. V roce 1840 patřil Milosrdným bratřím a klášteru Alžbětinek v Praze. Viniční domek je zděná přízemní stavba na obdélném půdorysu s velmi silnými zdmi ještě s řadou zpevňujících scarpovitých přizdívek. Domek má jednotraktovou dispozici. Místnosti mají trámové stropy a jsou osvětleny poměrně malými okny v hlubokých segmentových záklencích. Průčelní strana je v západní části členěna pouze dvojicí ležatě obdélných okének. Střecha domku je krytá šindelem s hambalkovým řezaným krovem se šroubovanými spoji. Tato úprava pochází z 20. století.
Domek i dnes slouží jako částečné zázemí pro vinaře, větší část ale už zabírá vinotéka, kde prodáváme místní víno.

Kaple sv. Kláry

Kaple sv. Kláry je otevřená každou neděli od 1. září do konce června během mše svaté od 11 do 12 h (během této doby je pro věřící zajištěn bezplatný vstup brankou z ulice Nádvorní), o prázdninách se mše nekonají.

Drobná kaplička sv. Kláry je dominantou nejen vinice, ale celé Troje. Kaple je zasvěcená sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu.

Protože lidé žijící v okolí Trojského zámku se kvůli častým povodním nemohli dostat na bohoslužby, zažádal hrabě Václav Vojtěch ze Štenberka v létě 1691 o povolení vystavět jim kapli.
Po požáru v roce 1924 dostala kaple novou střechu a poslední opravou prošla v roce 1996.
Interiér kaple je velmi prostý, tvoří ho jediná místnost s cihlovou podlahou a plochým stropem. Dnešní oltář byl pořízen okolo roku 1924. Obraz nad oltářem je barokní, představuje Nejsvětější trojici s Pannou Marií a s františkánskými světci. Krucifix pochází z poloviny 18. století.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.