Koupit e-vstupenku

Cykasy

Cykasy jsou archaická skupina nahosemenných rostlin s mnoha pozoruhodnými znaky. Tvoří jediný řád Cycadales se dvěma čeleděmi – cykasovité (Cycadaceae) a zamiovité (Zamiaceae). Celkem se rozlišuje přibližně 300350 druhů cykasů v 10 rodech.

K typickým znakům patří velké, tuhé a zpeřené listy v listové růžici, přítomnost vajíček na plodolistech a dvoudomost. Mezi cykasy najdeme velmi statné rostliny i drobné podrostové druhy. Velké – vzrůstem i počtem druhů – jsou zejména rody EncephalartosCycas. Velmi robustní jsou i oba druhy australského rodu Lepidozamia. Rozšíření cykasů je zejména subtropické, mnohé druhy jsou však přímo tropické. Vyskytují se na všech kontinentech s výjimkou Evropy a pochopitelně i Antarktidy. K Evropě nejblíže má výskyt nigerijského druhu Encephalartos barteri. Hlavními centry druhové rozmanitosti jsou především Austrálie, Jihoafrická republika, Mexiko, Kuba a pevninská jihovýchodní Asie.

Více se v naší zahradě zaměřujeme zejména na rod Zamia, který má svůj areál ve Střední a Jižní Americe včetně Karibiku. Zahrnuje asi 70 druhů spíše menšího vzrůstu, pouze několik z nich je robustních. U tohoto rodu je zajímavé i rozpětí šíře ekologických požadavků, mnohem výraznější než u jiných cykasů. V rodu totiž najdeme druhy polopouštní, druhy písečných pobřežních dun, vlhčích lesů, vlhkého mořského pobřeží až po okraje mangrove, také druhy skalních stanovišť včetně krasových závrtů a jako největší pozoruhodnost také jeden epifytní druh z Panamy rostoucí na stromech, kterým neškodí.

Proč jsou v naší zahradě?

Cykasy patří k rostlinám, jejichž majestátní exotická elegance a starobylost přitahují velkou pozornost a lákají k pěstování. Alespoň několik druhů cykasů pěstuje prakticky každá zahrada. Kvalitní kolekce širšího druhového sortimentu jsou ovšem hodně vzácné a kolekce naší botanické zahrady patří mezi nejlepší evropské sbírky. Ve skleníku Fata Morgana je vysazeno takřka dvacet druhů cykasů, další se uplatňují v mobilní zeleni.

Sbírka cykasů je koncipována jako průřezová. Reprezentuje přibližně třetinu druhového bohatství cykasů a zastoupeny jsou všechny uznávané rody. Jejím účelem je představit geografickou, ekologickou a tvarovou pestrost cykasů. Největší pozornost je soustředěna na rod Zamia, především na druhy z Karibské oblasti. Spolupracujeme se dvěma největšími světovými experty na tento rod, takže je vysoká šance na zisk dalších zajímavých druhů. Je možnost vytvořit skupiny rostlin obou pohlaví a některé vzácné druhy i rozmnožovat. Zatím máme zastoupená obě pohlaví u 6 druhů rodu Zamia, z toho 4 druhy se nám již podařilo rozmnožit. Obě pohlaví máme zastoupená i u druhů Stangeria eriopus a Bowenia spectabilis.

Několik cykasů, které v botanické zahradě pěstujeme, je na samém pokraji vyhynutí. 17 druhů se v Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) řadí do nejvyšší kategorie kriticky ohrožených druhů a 26 do druhé nejvyšší kategorie ohrožených druhů. Kriticky ohrožený druh Zamia purpurea se nám daří opakovaně množit.

Cykasy byly dvakrát představeny formou samostatné rozsáhlé výstavy, přičemž jednou se jednalo o mezinárodní výstavu.

Botanická zahrada spolupracuje se špičkovými světovými pracovišti – například s botanickou zahradou Nong Nooch v Thajsku nebo s Montgomery Botanical Center v Miami. Zahrada je také členem Cycad Society.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.