Koupit e-vstupenku

Listnaté dřeviny

Listnaté dřeviny jsou širokou skupinou zahrnující mnoho čeledí rostlin a růstových forem. Ze značného rozsahu jsme vybrali několik rodů, kterým věnujeme detailnější pozornost.

Šeříky (Syringa) a zlatice (Forsythia) jsou oblíbené a nápadné keře, které kvetou na jaře. Oba rody patří do čeledi olivovníkovité (Oleaceae) a hodně podobné je nejen jejich celkové rozšíření od Evropy po východ Asie s těžištěm na Dálném východě, ale také počet druhů (11 u zlatic a 12 u šeříků). Oba rody zahrnují spíše nižší keře s výraznými květy žluté (zlatice) a modrofialové (šeřík) barvy. Šeříky jsou v botanické zahradě zastoupeny 17 druhy, 3 kříženci a 39 kultivary. Z rodu zlatice je v botanické zahradě k vidění 6 druhů, 1 kříženec a 21 kultivarů. Mezi významné druhy patří šeřík obecný (Syringa vulgaris) zastoupený především mnoha kultivary a zajímavý je také kříženec šeřík Prestonové (Syringa x prestoniae). Z botanických druhů lze zmínit šeřík malolistý (Syringa microphylla), šeřík Wolfův (Syringa wolfii) či pozdně kvetoucí šeřík japonský (Syringa reticulata).

Javory (Acer) z čeledi mýdelníkovité (Sapindaceae) jsou stromy, méně často keře s rozsáhlým areálem v mírném, nejvýše subtropickém pásmu severní polokoule. Uznává se zhruba 120 druhů. Sbírka javorů obsahuje 39 druhů a 50 nižších taxonomických jednotek i kultivarů. Mezi nejzajímavější lze zařadit javor cukrový (Acer saccharum) používaný na výrobu javorového sirupu a javor šedý (Acer griseum) s dekorativně odlupčivou borkou.

Stálezelené listnaté mrazuvzdorné dřeviny nejsou systematickou skupinou, patří sem zástupci různých botanických čeledí. Mají ale jednu společnou vlastnost – jejich listy přežívají naše zimy včetně mrazů. Listy jsou obvykle kožovité, což zlepšuje jejich mrazovou odolnost a snižuje výpar. Ve sbírkách jsou některé z těchto dřevin zastoupeny již více jak 50 let a díky vhodným podmínkám botanické zahrady prosperují daleko lépe než na jiných lokalitách v České republice. Centrum sbírky najdete v zalesněné severní části zahrady. Původní záměr vytvořit lesní část se stálezeleným podrostem dřevin je stále aktuální. Rostliny na středoevropské podmínky dosahují značných rozměrů a vykazují dobrou vitalitu. Stálezelené listnaté mrazuvzdorné dřeviny jsou zastoupeny především následujícími rody: cesmína (Ilex), mahonie (Mahonia), vonokvětka (Osmanthus), bobkovišeň (Prunus), mahoniodřišťál (x Mahoberberis), zimostráz (Buxus), pieris (Pieris), tlustonitník (Pachysandra), stálezelené dřišťály (Berberis), aukuba (Aucuba) a minoritně zastoupené stálezelené šácholany (Magnolia).

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.