Koupit e-vstupenku

Orchideje

Orchideje patří do čeledi vstavačovité (Orchidaceae) a jsou spolu s hvězdnicovitými (Asteraceae) největšími čeleděmi cévnatých rostlin. Počet druhů orchidejí na celém světě není přesně známý. Odhaduje se více než 26 000 druhů v přibližně 740 rodech – tedy zhruba každý desátý druh vyšších rostlin na Zemi je orchidej. Průběžně probíhá výzkum dodnes málo známých oblastí a každý rok přibývají popisy nových druhů.

Čeleď vstavačovité má centrum své rozmanitosti v tropických oblastech. Nejvíce druhů orchidejí najdeme v tropech Ameriky a Asie, ale vyskytují se po celém světě takřka všude, kromě pouští a oblastí trvale pod sněhem a ledem. S výjimkou Antarktidy je najdeme na všech kontinentech a rostou i za severním polárním kruhem.

Typickými znaky čeledi jsou extrémně drobná semena a charakteristická stavba květu umožňující přenesení velkého množství pylových zrn naráz (rozmnožovací orgány srůstají a vytvářejí sloupek a tzv. brylky). Na rozdíl od většiny ostatních rostlin neobsahují semena orchidejí dostatek zásobních látek pro růst, takže mladé orchideje potřebují pomoc určitých mikroskopických hub. Po vyklíčení semene vzniká specifický útvar uzpůsobený k soužití s houbami, který se nazývá protokorm. Z tohoto důvodu trvá vývoj od semene k dospělé rostlině delší dobu a je výrazně náročnější než u většiny ostatních rostlin.

Orchideje bývaly běžnou součástí přírodních společenstev, avšak nyní na mnoha místech patří k nejvíce ohroženým rostlinám. Důvodem je především ničení původních stanovišť, změny krajiny i klimatu a u atraktivních druhů také sběr. Orchideje jsou díky svým úzkým vazbám na prostředí velice citlivé. S určitými druhy hub a opylovačů mají orchideje velmi specifické vztahy, pro které mají vyvinuté různá zajímavá přizpůsobení.

Sbírka orchidejí v botanické zahradě obsahuje zhruba 2 200 druhů z 350 rodů. Snažíme se pokrýt celou variabilitu orchidejí včetně vzácných a běžně nepěstovaných skupin. V současné době tak sbírka reprezentuje většinu hlavních skupin orchidejí. Obsažení co největší šíře je přínosné pro prezentaci návštěvníkům i odborné veřejnosti, ale je také neocenitelným zdrojem materiálu pro vědecké projekty.

Některé tropické orchideje jsou trvale vysazené ve skleníku Fata Morgana, mnohé druhy však vystavujeme pouze v době květu ve vitrínách tropické a chlazené části. Nejvíce orchidejí mohou návštěvníci spatřit během každoroční výstavy, kdy vystavujeme jak původní druhy, tak i kultivary.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.