Koupit e-vstupenku

Projekt ZAHRADA

Shrnutí projektu 1996-2015

V roce 1996 vypracovala botanická zahrada, jmenovitě Mgr. Jarmila Skružná spolu s Institutem rehabilitace zrakově postižených UK Praha projekt Zahrada - Zpřístupnění živé přírody také zrakově postiženým návštěvníkům.

Projekt zahrnoval následující aktivity:

Pořádání výstav zaměřených na vnímání všemi smysly (12 hmatových výstav
ve spolupráci se ZOO hl. m. Prahy)
Putovní sbírka přírodnin
Zpřístupnění BZ zrakově postiženým návštěvníkům (15 orientačních cedulí
na kovových stojanech v černotisku i v braillově písmu)
Proškolení průvodců pro práci s handicapovanými v letech 2004, 2008
Výstavy „Dotkněte se pravěku" (3x), pracovní dílny a semináře
Publikace „Dotýkejte se, prosím" (1998)
Výroční zpráva BZ a ZOO (1996-2006)

Současná situace

1. Zpřístupnění BZ zrakově postiženým návštěvníkům

Zpřístupnění zahrady nejširší veřejnosti, tedy i handicapovaným (včetně zrakově postižených) návštěvníkům je stěžejní částí projektu Zahrada.

V botanické zahradě je handicapovaným návštěvníkům k dispozici odborná průvodcovská služba. Je třeba se předem ohlásit telefonicky 603 489 029 nebo e-mailem -eva.novozamska@botanicka.cz
Na Venkovních expozicích jižní části zahrady (Ornamentální zahrada, Pinetum, Flóra Středomoří a Turecka, vinice sv. Kláry) jsou označeny čtyři desítky zajímavých rostlin na dřevěných sloupcích opatřených informační tabulí s textem jak v černotisku, tak i braillu. Patnáct stávajících orientačních cedulí bylo vyměněno a doplněno o dalších 15 zajímavých rostlin. Slavnostní zahájení staronového informačního systému pro vidoucí i nevidomé se uskutečnilo 14. dubna 2010. "V posledních dvou letech by nebylo možné realizovat naše plány bez finančního daru, který z městské pokladny přinesl radní Pešák." Díky němu se dnes Trojská zahrada může pochlubit celkem 60 informačními sloupky, ale též proškolenými průvodci pro práci s handicapovanými - nevidomými i tělesně postiženými, pracovnicemi se základy znalostí znakové řeči, sbírkou přírodnin, získáním označení Přátelské místo Českého červeného kříže.

V roce 2011 se podařilo všech 60 sloupků ozvučit Diskrétním navigačním systémem. Tento zvukový průvodce je možné během sezóny , tj. od 1. dubna do 31. října zapůjčit na všech pokladnách Venkovních expozic. Zapůjčení sluchátek je zdarma, je potřeba pouze vratná záloha 200,- Kč. Od 1. dubna 2012 bude také k dispozici Hmatový plán jižní části botanické zahrady se 40 označenými sloupky. Hmatový plán bude k zapůjčení na všech pokladnách venkovních expozic.

ZAPŮJČENÍ SLUCHÁTEK K TOMUTO SYSTÉMU AKTUÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ, OMLOUVÁME SE ZA KOMPLIKACE. SLUPKY OPATŘENÉ BRAILOVÝM PÍSMEM V ZAHRADĚ ZŮSTÁVAJÍ.

Naše zkušenosti z oblasti práce s handicapovanými návštěvníky a problematiky zpřístupnění botanických sbírek zrakově postiženým návštěvníkům byly publikovány v materiálu "Dotýkejte se, prosím". Kniha byla vydána v rámci programu Brána muzea otevřená Open Society Fundem (www.osf.cz) v Praze v roce 1998. Jednotlivé části projektu Zahrada podpořily dále Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (www.vdv.cz), Nadace Patrik dětem a Magistrát hlavního města Prahy (www.prague-city.cz/cgi-bin/verze.cgi/mag.htm), ve výroční zprávě botanické a zoologické zahrady (1996-2006).

Díky částce 292 500 Kč od Nadačního fondu Avast mohla zahrada rozšířit informační systém o 26 nových dřevěných sloupků seznamujících návštěvníky především se zajímavými dřevinami. Všechny sloupky jsou opatřeny částí pro vidoucí i nevidomé návštěvníky. Sloupek je zároveň ozvučen v českém a anglickém jazyce. Ruská a německá mutace je k dispozici na pokladnách venkovních expozic od 1. dubna do 31. října, v této době je celý systém funkční. Po vyzvednutí sluchátek na pokladnách venkovních expozic proti záloze může u jednoho sloupku naslouchat např. celá čtyřčlenná rodina. Od 1. dubna 2015 tak bude celý systém nabízet informace o 87 zajímavých stanovištích, zejména o dřevinách.

Nové sloupky:
Jeřáb domácí, dřín obecný, břestovec síťkovaný, jalovec virginský, dub letní, dub zimní, buk lesní, ořechovec lysý, opuncie hnědoostná, tesaříkův dub, muďoul trojlaločný, hlavotis peckovitý, stewartie kaméliovitá, ořešák mandžuský, javor mléč, paulovnie plstnatá, borovice sabinova, cypřiš arizonský, toreja kalifornská, vilín, eukalyptus gunni, prérie, trávy, tomel viržinský, hortenzie a mišpule německá

  • 14. dubna 2010 byla slavnostně zprovozněna stezka navigačního systému. Podrobnosti najdete zde.
  • 26. května 2010 byla slavnostně otevřena přístupová cesta ke skleníku Fata Morgana.Podrobnosti najdete zde.
  • 23. dubna 2011 byla slavnostně zahájena první část Diskrétního zvukového průvodce na 30 označených sloupcích jižní části botanické zahrady. Více v tisková zprávě ze dne 27.4. 2011.
  • 1. dubna 2015 se rozšíří počet funkčních sloupků na 87

 

V roce 2017 se díky finanční podpoře od Nadačního fondu Avast ve výši 306 900 Kč podařilo vyrobit 6 zvětšených plodů jak pro nevidomé, tak pro vidomé návštěvníky. Jedná se o plody tomelu, borovice Sabineovi, muďoulu, dubu letního, dubu zimního a ořechovce. Dále byla podpora využita pro financování tradiční výstavy pro všechny smysly Zakuklete se, prosím, aneb Co nevíte o motýlech. Díky prostředkům bylo možné zajistit přítomnost vyškolených průvodců pro práci s nevidomými po celou dobu konání výstavy. Přísun návštěvníků byl zajištěn díky zajímavě zpracované pozvánce a zvláště návštěvníci s poruchami zraku ocenili zvukového průvodce po výstavě.

 
Seznam rostlin označených sloupky (jižní část):

1. Ambroň západní (Liquidambar styraciflua)

2. Aktinídie význačná (Actinidia arguta)

3. Arálie štíhlá (Aralia elata)

4. Borovice Jeffreyova (Pinus jeffreyi)

5. Borovice osinatá (Pinus aristata)

6. Brusonécie papírodárná (Broussonetia papyrifera)

7. Bříza papírovitá (Betula papyrifera)

8. Buližníky

9. Cedr atlaský (Cedrus atlantica)

10. Cypřiš vždyzelený (Cupressus sempervirens)

11. Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos)

12. Gumojilm jilmovitý (Eucommia ulmoides)

13. Jedle španělská (Abies pinsapo)

14. Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)

15. Kalina Burkwoodova (Viburnum x burkwoodii)

16. Kalina vrásčitolistá (Viburnum rhytidophyllum)

17. Kaštanovník setý (Castanea sativa)

18. Klanopraška čínská (Schisandra chinensis)

19. Léčivé rostliny

20. Libavka poléhavá (Gaultheria procumbens)

21. Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides)

22. Modřín japonský (Larix kaempferi)

23. Pazerav cedrový (Calocedrus deccurens)

24. Platan javorolistý (Platanus acerifolia)

25. Sbírka mrazuvzdorných bambusů

26. Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum)

27. Smrk obecný (Picea abies ´Barryi´)

28. Smrk omorika (Picea omorica)

29. Stálezelené dřeviny

30. Stopy dinosaura

31. Tis obecný (Taxus baccata)

32. Trubač ovíjivý (Campsis radicans)

33. Trsť rákosovitá (Arundo donax)

34. Vápenec s hlavonožci

35. Včela medonosná (Apis mellifera)

36. Vinná réva (Vitis vinifera)

37. Vrba bílá (Salix alba)

38. Vřesovištní rostliny

39. Zkamenělá dřeva

40. Zmarlika Jidášova (Cercis siliquastrum)

(střední část):

41. Borovice lesní (Pinus sylvestris)

42. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)

43. Modřín opadavý (Larix decidua)

44. Plotovník Davidův (Hemiptelea davidii)

45. Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

46. Žlutodřev (Zanthoxyllum)

47. Maklura (Maclura pomifera)

48. Javor babyka (Acer campestre)

49. Droby

50. Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

62. Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)

63. Dřín obecný (Cornus mas)

64. Javor mléč (Acer platanoides cul. dissectum)

65. Mišpule obecná (Mespilus germanica)

66. Dub zimní (Quercus petraea)

67. Dub letní (Quercus robur)

(severní část):

51. Rašeliniště

52. Štěrky a písky

53. Juka (Yucca filamentosa)

54. Pivoňky (Paeonia)

55. Planika Menziesova (Arbutus menziesii)

56. Smrk Brewerův (Picea breweriana)

57. Magnólie (Magnolia)

58. Lípa srdčitá (Tilia cordata)

59. Pieris japonica (Pieris japonica)

60. Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris)

61. Chvojník (Ephedra sp.)

68. Břestovec síťkovaný (Celtis reticulata)

69. Jalovec virginský (Juniperus virginiana)

70. Buk lesní (Fagus sylvatica)

71. Ořechovec lysý (Carya glabra)

72. Opuncie hnědoostná (Opuntia phaeacantha)

73. Tesaříkův dub

74. Muďoul trojlaločný (Asimina triloba)

75. Hlavotis peckovitý (Cephalotaxus harringtonia)

76. Stewartie kaméliovitá (Stewartia pseudocamellia)

77. Ořešák mandžuský (Juglans mandshurica)

78. Paulovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)

79. Borovice Sabineova (Pinus sabiniana)

80. Cypřiš arizonský (Cupressus arizonica)

81. Toreja kalifornská (Torreya californica)

82. Vilín (Hamamelis sp.)

83. Eukalyptus gunni (Eucalyptus gunnii)

84. Prérie

85. Trávy (Poaceae)

86. Tomel viržinský (Diosypros virginiana)

87. Hortenzie (Hydrangea sp.)

2. Hmatové výstavy

K pořádání výstav, které mohou vnímat i handicapovaní návštěvníci, nás inspirovala výstava přírodnin FENOMÉNY A IMPULSY pana Wilfrieda Fautha ze Stuttgartu. Od roku 1996 do roku 2008 jsme ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Praze (www.zoopraha.cz) a Institutem rehabilitace zrakově postižených UK Praha FHS (www.ftvs.cuni.cz) (dále jen IRZP) realizovali dvanáct výstav přírodnin (Doteky přírody v roce 1996, Proměny lesa v roce 1997, Cesta kolem světa aneb Příroda je orchestr v roce 1998, Čtyři živly aneb i rostliny se pohybují v roce 2000, Příroda plná vůní v roce 2001, Od lana po krajku aneb Přírodní vlákna v životě člověka v roce 2002, "Ten žere to a ten zas tohle aneb co chutná zvířatům" v roce 2003, „Ostny, háčky, přísavky aneb Tvary a jejich funkce ve světě rostlin a živočichů v roce 2004, Po stopách objevitelů Indonésie aneb přes porosty mangrove do hluboké džungle v roce 2005, Příroda je za humny aneb Toulky Trojskou kotlinou v roce 2006, V zemi čaroději Konzuma aneb Příroda volá SOS v roce 2007, Živá voda aneb i v bahně může být život v roce 2008. Další dvě výstavy Na vrcholky hor aneb od hladiny moře až po střechu světa v roce 2009 a Co nosí na sobě aneb i rostliny a živočichové se oblékají v roce 2010 jsme realizovali bez IRZP, ale za odborné konzultace externího spolupracovníka Mgr. Pavla Wienera (bývalý ředitel IRZP). Výstavy se snažíme koncipovat tak, aby byly opravdovým zážitkem, aby návštěvník měl možnost zapojit nejen zrak, ale byl obohacován i o vjemy hmatové, čichové, sluchové a chuťové. Na výstavách mohli návštěvníci využít kromě odborné průvodcovské služby také zvukového průvodce. Všechny exponáty byly popsány jak v černotisku, tak v bodovém písmu. Výstavy tematicky doprovázely pracovní dílny a semináře (Malování přírodními materiály, Tváře, hlasy a ruce, Květy chryzantém, lucerna a vůně čaje aneb procházka Japonskou zahradou atd.). V rámci Týdne pravěkých technologií II., ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a RAO se na podzim roku 2000 konala hmatová výstava, která přiblížila návštěvníkům práci archeologů i pravěké osídlení okolí botanické zahrady.
Hmatové výstavy navštíví každoročně stovky návštěvníků. Například hmatovou výstavu Co nosí na sobě aneb i rostliny a živočichové se oblékají navštívilo 1475 vidoucích a 93 nevidomých návštěvníků, v roce 2012 padl rekord návštěvnosti nevidomých na hmatové výstavě Tajemné orchideje a život kolem nich: 127 nevidomých z 1110 návštěvníků .

3. Sbírka přírodnin a banka vůní

Sbírka přírodnin a banka vůní je putovní a je zapůjčována bezplatně všem zájemcům, především však školám pro zrakově postižené po celé republice pro potřeby výuky přírodopisu a biologie, a také pro práci v zájmových kroužcích. Sbírka obsahuje v současné době přes sto položek, předmětů rostlinného, živočišného i nerostného původu (např. pštrosí vejce, velbloudí srst, zkameněliny, šišky, plody, ukázky dřev apod.). Jednotlivé exponáty jsou uloženy v papírových krabicích, jsou popsány v černotisku i braillově písmu. Na rozšiřování sbírky se podílí také Zoologická zahrada v Praze.
Připravujeme katalog sbírky a banku vůní. Sbírka je uložena v botanické zahradě a slouží i při výuce v rámci vzdělávacích programů. Banka vůní by měla obsahovat 35 položek. Bude tématicky rozdělena na tři skupiny - vůně koření, vůně léčivých rostlin, ostatní vůně. Jednotlivé vůně jsou ve formě pevné nebo kapalné ve skleněných lahvičkách. Tyto budou očíslovány černotiskem i braillovým písmem a budou uloženy společně v krabici.

4. Provázení zrakově postižených

V roce 2009 byly proškoleny všechny pokladní, většina průvodců a odpovědní zaměstnanci pro práci s handicapovanými - manipulace s invalidními vozíky, orientace s nevidomými, zásady První pomoci. Každý rok probíhá proškolení nových průvodců.
2 průvodkyně absolvovaly základy znakové řeči pro neslyšící.

Vyúčtování účelového navýšení příspěvku - Projekt Zahrada 2009
• Leden - Výroba zkušební tabulky pro informační systém 1.785,- Kč
• Březen - Vzorky různých technologií tisku na různé materiály 5902,- Kč
• Duben - Nákup stolů na hmatové výstavy 83.780,- Kč
• Grafický návrh na pozvánku na hmat. výstavu 2.000,- Kč
• Květen - Školení průvodců pro práci s handicapovanými 40.000,- Kč
• Červen - Nákup invalidního vozíku 7.500,- Kč (2 jsme dostali darem)
• Srpen - prosinec Timšel 150.000,- Kč
• Září - grafický návrh na sbírku přírodnin 1.000,- Kč
• Nákup mobiliáře na hmatové výstavy 57.710,- Kč
• Kurz znakové řeči (1x týdně po celý školní rok pro 2 osoby) 7.854,- Kč
• Řijen - tisk 15 cedulí s částí pro vidoucí návštěvníky (1. etapa) 39.984,- Kč
• Výtvarné návrhy na nových 15 cedulí 15.000,- Kč
• Grafické práce 950,- Kč
• Listopad - Výtvarné návrhy na dalších 5 cedulí 5.000,- Kč
• Výroba 100 krabic různých velikostí 12.959,- Kč
• Prosinec - Tisk 15 cedulí s částí pro vidoucí návštěvníky (2. etapa) 37.485,- Kč
• Instalace nových stojanů a 60 cedulí 39.800,- Kč
• Tisk 15 cedulí v braillově písmu (2. etapa) 5.250,- Kč
• Truhlářství Kusý (přeúčtování) -13.959,- Kč
• Celkem: 500.000, - Kč

PARTNEŘI PROJEKTU (řazeni od začátku projektu)
1. Institut rehabilitace zrakově postižených, Timšel o.s., od roku 2009 bývalý ředitel Mgr. Pavel Wiener jako odborný konzultant pro práci s handicapovanými
2. Občanské sdružení Planta-eko
3. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
4. Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze
5. Institut tropů a subtropů České zemědělské university
6. Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
7. Nadace Patrik dětem
8. Aroma Praha
9. Polabské národopisné muzeum
10. Textilní muzeum TIBA
11. Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni
12. Občanské sdružení Experentia
13. Muzeum hlavního města Prahy - archeologické oddělení
14. Kooperativa, Vienna Insurance Group
15. Zoologická zahrada hl. města Prahy (i rok 2009 - ?)
16. Výtvarník Lukáš Gavlovský (2009 - ?)
17. Výtvarnice Radka Josková (2009 - ?)
18. Geotrade (2010 - ?)
19. MHMP, radní Milan Pešák (2009 - ?)
20. Patronka projektu Paní hraběnka Mathilda Nostitzová (2010 - ?)
21. Sdružení Tereza při FJFI ČVUT Praha
22. Přátelská místa - oblastní spolek Českého červeného kříže
23. Nadace pro Světlušku

(Pozn.: Otazníky jsou pro to, že nevíme, dokdy budou partnery.....)

 

Lukáš Gavlovský montuje ceduli na stojan

Výtvarník Lukáš Gavlovský montuje ceduli na stojan

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.