Koupit e-vstupenku

Dřeviny v Ornamentální zahradě

Jehličnany

Ze zajímavých jehličnanů je v „Pinetu“ statná borovice Jeffreyiova (Pinus jeffreyi) známá velkými šiškami nebo blahočet čilský (Araucaria araucana), který se musí na zimu nakrývat listím. Jsou zde také proslulé severoamerické mamutí stromy - sekvojovce obrovské (Sequoiadendron giganteum). Naše exempláře dosahují necelých 20 m. Ze západního pobřeží USA pochází také pazerav cedrový (Calocedrus decurens) rostoucí v jižní části zahrady. U cesty, kousek od služebního vchodu, je možné vidět mladý exemplář cedru atlaského (Cedrus atlantica). V centrální části roste mezirodový bujně rostoucí cypřišovec Leylandův (x Cupressocyparis leylandii). V jižní části zahrady v oddělení Středomoří a Turecka, jsou štíhlé exempláře cypřiše vždyzeleného (Cupressus sempervirens), který je v našich podmínkách choulostivou dřevinou. Hranici mezi vřesovištními rostlinami a Japonské zahrady, tvoří kousek od křižovatky jedlovec Sieboldův (Tsuga sieboldii), pocházející z Japonska a Koreje a u nás patří mezi méně pěstované druhy.


Sekvojovec obrovský(Sequiadendron giganteum)


Jedna z největších šišek mezi borovicemi, borovice Jeffreyova(Pinus jeffreyi)


Araukarie araukarana

Listnáče

Z listnáčů je zastoupeno daleko více zajímavých taxonů, než z jehličnanů. Jen namátkou, na travnaté ploše je exemplář dřezovce trojtrnného (Gleditsia triacanthos), liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera), pestrolistý kultivar platanu javorolistého (Platanus x hispanica ´Suttneri´). Mezi málo dřevin, které jsou dekorativní i v bezlistém stavu patří břízy, jako bříza papírovitá (Betula papyrifera) s odlupčivou kůrou nebo bříza Jacquemontova (Betula utilis subsp. jacquemontii) s čistě bílou kůrou. Za skalničkovým skleníkem je sbírka kultivarů syrských ibišků (Hibiscus syriacus). Mezi velmi vzácnými a choulostivými taxony je zde zastoupen mezirodový kříženec chitalpa taškentská (x Chitalpa tashkentensis), která vznikla křížením katalpy a pouštního chilopsisu. V jižní části zahrady u viniční zdi, je skupina tvrdolistých a teplomilných dubů (Quercus berberidifolia, Quercus xkewensis, Quercus pyrenaica atp.).


Gleditschia triacanthos na podzim


Ibišek syrský - Hibiscus syriacus `Hamabo`

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.