Koupit e-vstupenku

Provozní řád vinotéky

Provozní řád vinotéky sv. Kláry

Botanické zahrady hl. m. Prahy,  IČO 00064572

(dále jen provozovatel)

 

 • Návštěvník Vinotéky sv. Kláry (dále jen provozovna) je povinen se chovat v souladu s jednotlivými body návštěvního řádu provozovatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z provozovny při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v tomto provozním řádu či v návštěvním řádu provozovatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, a jiné drobné předměty) za jednotnou cenu 50 Kč za kus. Při úmyslném poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny zákazníka nevhodně oblečeného (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.) nebo podnapilého.
 • Platí přísný zákaz odnášení zapůjčeného skla i jakéhokoliv nádobí, zařízení či vybavení vinotéky z prostoru určeného návštěvníkům provozovny. Tímto prostorem se rozumí terasy těsně přiléhající k viničnímu domku (provozovně).
 • Návštěvníkům je zakázáno jakkoliv manipulovat s inventářem provozovny či s krbovými kamny (přikládání dřeva, otevírání či uzavírání průduchů…). Rovněž není povoleno vstupovat do prostor vyhrazených personálu.
 • Je zakázáno vnášení a konzumace vlastních donesených alkoholických nápojů.
 • V celém objektu viničního domku platí přísný zákaz kouření. Kuřácký prostor se nachází pouze venku, u stolků na terasách náležejících k provozovně (na terasách těsně přiléhajících k viničnímu domku – vinotéce).
 • Provozovatel neodpovídá za věci volně odložené v prostorách provozovny. Rovněž neodpovídá za případnou ztrátu cenností (finanční obnosy, šperky, mobilní telefony, fotoaparáty apod.)
 • V provozovně je zakázán prodej i podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a dále osobám, které se při pochybnostech nemohou prokázat občanským průkazem, že jsou starší 18 let a osobám podnapilým.
 • Jakékoli tepelné úpravy prodaných pochutin nejsou možné.
 • Poslední prodej zboží určeného ke konzumaci ve vinotéce bude uskutečněn čtvrt hodiny před ukončením prodejní doby. Zboží, které si zákazník hodlá odnést s sebou, mu bude umožněno koupit do konce prodejní doby vinotéky. V žádném případě neuskladňujeme již zakoupené a nezkonzumované zboží.
 • Po skončení prodejní doby vinotéky jsou zákazníci povinni opustit areál botanické zahrady. Jsou přitom povinni uposlechnout příkazů obsluhujícího personálu a pracovníků ostrahy provozovatele.
 • Provozní řád je též v digitální podobě na webových stránkách provozovatele www.botanicka.cz.

 

V Praze dne 26. 11. 2014

 

              Verze ke stažení k dispozici ZDE.                         

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.