Koupit e-vstupenku

Naše akce

Aktuální opatření v zahradě: COVID-19 + STAVBY

10. 6. - 31. 12. 2021

Mapa_webSkleník Fata Morgana má nový vstup! Přístup z úvozu od Bohnic není možný.

Jak je to s nošením respirátorů a potvrzením o bezinfekčnosti?

Ve skleníku Fata Morgana a dalších vnitřních prostorech je nutno mít nasazený respirátor. 
Pro vstup do venkovního areálu botanické zahrady a skleníku Fata Morgana nemusíte předkládat potvrzení o bezinfekčnosti (není potřeba negativní test, ani potvrzení o očkování). 

Podmínky pro vstup do provozoven a na zahrádky:

Při návštěvě občerstvení a zahrádek (vinotéka sv. Kláry, bistro Botanická na talíři, restaurace Botanica) se musíte případné kontrole hygienické stanice nebo policie prokázat dokladem o bezinfekčnosti:

Při případné kontrole ze strany hygienické stanice nebo policie být schopen se prokázat dokladem o bezinfekčnosti:

OČKOVÁNÍ

potvrzením o ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce)

Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě.

NEGATIVNÍ TEST

negativním testem na covid (PCR test platí 7 dní, antigenní test 3 dny)

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou/certifikátem z odběrového centra nebo pomocí aplikace Tečka/ocko.uzis.cz.

OCHRANÁ LHŮTA po prodělaném onemocnění
Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem z ocko.uzis.cz/aplikace Tečka.

Jak regulujete počet návštěvníků v zahradě?

Školy

Prosíme účastníky výukových programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. V případě, že objednáváte program pro více než 20 účastníků (včetně pedagogického doprovodu), při příchodu je třeba odevzdat:

  • jmenný seznam účastníků programu vč. telefonního kontaktu
  • čestné prohlášení (souhrnné za celou skupinu), že všichni přítomní splňují jednu z následujících podmínek vstupu:
    • absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem starého nejvýše 7 dní, 
    • absolvování POC (tzv. antigenního) testu s negativním výsledkem starého nejvýše 72 hodin,
    • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Nařízení Ministerstva zdravotnictví (bod I/10 a I/16)

https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby/narizeni-pro-konani-veletrhu-hospodarskych-vystav

Čestné prohlášení souhrnné pro pedagogy

Čestné prohlášení zákonného zástupce

Venkovní expozice

Množství návštěvníků venkovních expozic zahrady budeme monitorovat skrze interní databázi návštěvnosti a v případě potřeby regulovat, abychom vyhověli požadavkům současných nařízení. Pro vstup do venkovních expozic bude možné využít pouze hlavní vchody, tedy pokladny v ulicích Nádvorní, K Pazderkám a u autobusové zastávky Kovárna v ul. Trojská. Samoobslužné brány budou prozatím mimo provoz.

Skleník Fata Morgana

Individuální návštěvníci

Maximální počet osob ve skleníku v jeden okamžik je 150. Z tohoto důvodu si při vstupu do skleníku vezměte od obsluhy barevný žeton, které nám pomohou regulovat počet návštěvníků. Vzhledem k epidemiologické situaci a omezené kapacitě skleníku, doporučujeme návštěvu v odpoledních hodinách.
Dopolední hodiny jsou přednostně vyhrazeny pro návštěvy školních kolektivů a jiných organizovaných skupin s rezervovaným termínem.

Jak probíhá prodej vstupenek?  

Vstupenku si lze zakoupit na pokladnách u hlavních vstupů do areálu, tedy u pokladen v ulicích Nádvorní, K Pazderkám, na pokladně nového vstupu skleníku Fata Morgana a u autobusové zastávky Kovárna v ul. Trojská.

Pro rychlejší odbavení doporučujeme zakoupení e-vstupenky, se kterou budete moci pokračovat rovnou k turniketům.

Koupit e-vstupenku

Jaká je otevírací doba? 

Venkovní expozice denně 9.00-19.00

Fata Morgana út-ne 9.00-19.00

Vinotéka po-pá 13.00-21.00, so-ne 11.00-21.00

Bistro na talíři denně 9.00-19.00

Je otevřená vinotéka a stánky s občerstvením?  

Ano, provozovny s občerstvením jsou otevřeny a platí pro ně pravidla pro vstup do provozovny a na zahrádky.

 

AKTUÁLNÍ OMEZENÍ V ZAHRADĚ Z DŮVODU STAVEBNÍCH/TERENNÍCH ÚPRAV:

 

1) Rozhledna v severní části zahrady je trvale uzavřena.

2) Od 9. 8. bude probíhat oprava vodního řečiště v expozici Japonské zahrady.

3) Zahajujeme stavbu nového přístupového areálu v dolní části zahrady - Areál Jih.
Původní pokladna na tomto místě se přesouvá na samý konec ulice Nádvorní (mapa), prosíme následujte značení směrovkami.

4) Projekt Expozice ohrožených druhů. Na části plochy Stráně (prostor za Bistrem na talíři v Ornamentální části zahrady) pro vás připravujeme ukázku různých biotopů české krajiny s výskytem ohrožených druhů rostlin. Více o projektu zde.

 

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.