Koupit e-vstupenku

Naše akce

Aktuální opatření v zahradě

10. 6. - 31. 12. 2021

 

Mapa_webSkleník Fata Morgana má nový vstup! Přístup z úvozu od Bohnic není možný.

Jak je to s nošením respirátorů a potvrzením o bezinfekčnosti?

Ve skleníku Fata Morgana a dalších vnitřních prostorech je nutno mít nasazený respirátor. 
Pro vstup do venkovního areálu botanické zahrady a skleníku Fata Morgana nemusíte předkládat potvrzení o bezinfekčnosti (není potřeba negativní test, ani potvrzení o očkování). 

Podmínky pro vstup do provozoven a na zahrádky:

Při návštěvě občerstvení a zahrádek (vinotéka sv. Kláry, bistro Botanická na talíři, restaurace Botanica) se musíte případné kontrole hygienické stanice nebo policie prokázat dokladem o bezinfekčnosti:

Při případné kontrole ze strany hygienické stanice nebo policie být schopen se prokázat dokladem o bezinfekčnosti:

OČKOVÁNÍ
Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě.

NEGATIVNÍ TEST
Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra.

OCHRANNÁ LHŮTA po prodělaném onemocnění
Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje zprávou o pozitivním testu z odběrového centra.

b) prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, že jste absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem

c) doložíte čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že jste ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest
s negativním výsledkem

d) preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem

Jak regulujete počet návštěvníků v zahradě?

Venkovní expozice

Množství návštěvníků venkovních expozic zahrady budeme monitorovat skrze interní databázi návštěvnosti a v případě potřeby regulovat, abychom vyhověli požadavkům současných nařízení. Pro vstup do venkovních expozic bude možné využít pouze hlavní vchody, tedy pokladny v ulicích Nádvorní, K Pazderkám a u autobusové zastávky Kovárna v ul. Trojská. Samoobslužné brány budou prozatím mimo provoz.

Skleník Fata Morgana

Individuální návštěvníci

Maximální počet osob ve skleníku v jeden okamžik je 100. Z tohoto důvodu si při vstupu do skleníku vezměte od obsluhy barevný žeton, které nám pomohou regulovat počet návštěvníků. Vzhledem k epidemiologické situaci a omezené kapacitě skleníku, doporučujeme návštěvu v odpoledních hodinách.
Dopolední hodiny jsou přednostně vyhrazeny pro návštěvy školních kolektivů a jiných organizovaných skupin s rezervovaným termínem.

Kolektivy a organizované skupiny

Vzhledem k epidemiologické situaci a omezené kapacitě skleníku je pro skupiny nutná rezervace na prohlídku s průvodcem i bez pomocí online formuláře. Bez ní prohlídka nebude možná.

Registrační formulář 

V průběhu prohlídky je nutné, aby každý účastník programu měl nasazenou roušku/respirátor.
Z tohoto důvodu (vzhledem ke klimaticky náročným podmínkám ve skleníku) bude program s průvodcem trvat pouze 30 minut.

Cena programu 150 Kč/skupina

Jak probíhá prodej vstupenek?  

Vstupenku si lze zakoupit na pokladnách u hlavních vstupů do areálu, tedy u pokladen v ulicích Nádvorní, K Pazderkám, na pokladně nového vstupu skleníku Fata Morgana a u autobusové zastávky Kovárna v ul. Trojská.

Pro rychlejší odbavení doporučujeme zakoupení e-vstupenky, se kterou budete moci pokračovat rovnou k turniketům.

Koupit e-vstupenku

Jaká je otevírací doba? 

Venkovní expozice denně 9.00-19.00

Fata Morgana út-ne 9.00-19.00

Vinotéka po-pá 13.00-21.00, so-ne 11.00-21.00

Bistro na talíři denně 9.00-19.00

Je otevřená vinotéka a stánky s občerstvením?  

Ano, provozovny s občerstvením jsou otevřeny a platí pro ně pravidla pro vstup do provozovny a na zahrádky.

 

Děkujeme, že dodržujete vládní nařízení, 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.