Koupit e-vstupenku

Pro osoby se specfickými potřebami

Jak se k nám dostanete, vstupné

  • Přístup do botanické zahrady je částečně bezbariérový. Venkovní expozice jsou členité, cesty různých povrchů a různých svažitostí. Skleník Fata Morgana je místy velmi svažitý, podlaha ve štole nerovná, prorůstající kořeny, některé zatáčky jsou úzké a ostré.
  • Pokladny jsou vybaveny orientačními majáčky pro nevidomé.
  • Parkování aut označených značkou pro invalidy je možné na všech parkovištích včetně oblastí se zákazem vjezdu. Osoby s vozíky mohou přijet přímo před skleník Fata Morgana.
  • Ve skleníku Fata Morgana a v zázemí Statku v blízkosti pokladny SEVER jsou bezbariérová WC.
  • U pokladny ve skleníku Fata Morgana je možné od úterý do neděle bezplatně zapůjčit invalidní vozík (ne elektrický), na ostatních pokladnách pouze v sezóně (v době otevření pokladen).

Vstupné

  venkovní expozice + Fata Morgana Průvodcovská služba česky (jeden okruh, je třeba předem objednat)
ZTP 95 Kč 100 Kč
ZTP/P zdarma včetně průvodce 100 Kč


Podrobněji náš CENÍK

Průvodcovská služba

Průvodcovskou službu u průvodců speciálně vyškolenými pro práci s návštěvníky se specifickými potřebami je možné objednat telefonem, příp. e-mailem u sl. Evy Novozámské: 603 489 029, eva.novozamska@botanicka.cz

Cena: 100,- Kč/ průvodcepodrobněji náš CENÍK

Můžete navštívit skleník Fata Morgana nebo venkovní expozice, a to po individuální dohodě.

Hmatové výstavy

Botanická zahrada v Troji pořádá každoročně tzv. hmatové výstavy určené pro nevidomé, ale i vidící návštěvníky. (Vidoucí návštěvníci si mohou zapůjčit klapky na oči a výstavu si projít jako nevidomí.)
V roce 2013 proběhl již 17. ročník této výstavy.

Vystavených exponátů je dovoleno se nejen dotýkat, ale některé mohou návštěvníci i ochutnat nebo si k nim přivonět (dle zaměření výstavy). Výstavou může provézt školený průvodce, k zapůjčení je zvukový průvodce a popisky u exponátů jsou rovněž v Braillově písmu.

Projekt ZAHRADA

Shrnutí projektu 1996-2011

V roce 1996 vypracovala botanická zahrada, jmenovitě Mgr. Jarmila Skružná spolu s Institutem rehabilitace zrakově postižených UK Praha projekt Zahrada - Zpřístupnění živé přírody také zrakově postiženým návštěvníkům.

Projekt zahrnoval následující aktivity:

• Pořádání výstav zaměřených na vnímání všemi smysly (12 hmatových výstav ve spolupráci se ZOO hl. m. Prahy)
• Putovní sbírka přírodnin
• Zpřístupnění BZ zrakově postiženým návštěvníkům (15 orientačních cedulí na kovových stojanech v černotisku i v braillově písmu)
• Proškolení průvodců pro práci s handicapovanými v letech 2004, 2008
• Výstavy „Dotkněte se pravěku" (3x), pracovní dílny a semináře
 Publikace „Dotýkejte se, prosím" (1998)
• Výroční zpráva BZ a ZOO (1996-2006)

Chci vědět více o projeku

 

V LEDNU 2010 SE NAŠE ZAHRADA STALA "PŘÁTELSKÝM MÍSTEM":

PŘÁTELSKÁ MÍSTA

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.