Koupit e-vstupenku

Významné dřeviny v Japonské zahradě

V Japonské zahradě můžete vidět jednu z nevětších sbírek kultivarů japonských javorů v České republice. Jsou zde soustředěny zejména kultivary javoru dlanitého (např. Acer palmatum ´Otaki´) nebo javoru japonského ( Acer japonicum ´Disectum´). Neméně zajímavé jsou slivoně, např. sakura ozdobná (Prunus serrulata ´Hisakura´) nebo sakura vysazená Václavem Havlem (Prunus serrulata ´Amanogawa´).
 
Kvetoucí sakura vysazená Václavem Havlem (Prunus serrulata ´Amanogawa´)

Je zde pěstováno rovněž několik výjimečných dřevin, se kterými se v ČR setkáme jen zřídka, nebo jsou zde soustředěny sbírkově ucelené skupiny různých rodů. Je to například kryptomerie japonská (Cryptomeria japonica) zastoupený zde šesti kultivary. Například kultivar ´Dacrydioides´ s provázkovitými, dlouhými a nedělenými větvemi nebo naopak hustě větvený zakrslý kultivar ´Bandai – sugi´. Je zde soustředěna i skupina pěnišníků a azalek (Rhododendron).
Ze vzácnějších rodů dřevin lze vidět vonokvětky (Osmanthus), leycesterii krásnou (Leycesteria formosana), oryxu (Oryxa japonica), madenii sivolistou (Maddenia hypoleuca) nebo linderovku tupolaločnou (Lindera obtusiloba). Nečekaně nás překvapí zmarličník japonský (Cercidiphyllum japoincum), který svými listy po dešti nebo na podzim je cítit sladkou vůní pečených buchet.


Kryptomerie japonská  - Cryptomeria japonica kultivar ´Dacrydioides´ s provázkovitými, dlouhými a nedělenými větvemi (Foto P. Horaček)


Leycesterie krásná  -  Leycesteria formosana (Foto P. Horaček)


linderovku tupolaločnou - Lindera obtusiloba (Foto P. Horaček)


Maddenia hgypoleuca - květenstvi  (Foto P. Horaček)

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.