Koupit e-vstupenku

Mokřad a jezero

Na jižním okraji louky porostlé nízkou americkou prérijní trávou nazývanou též bizoní tráva (Buchloe dactyloides), ohraničeném výsadbami vzrostlých jehličnanů se nachází MOKŘAD - expozice tvořená zahradním rašeliništěm a jezírkem.

Zahradní rašeliniště je neobvyklá expozice. Umožňuje růst vzácných a atraktivních rostlin a svěží zelené mechy - rašeliníky a ploníky - výrazně dotvářejí okolí většího jezírka. Zahradní rašeliniště působí přirozeně v kombinaci s nízkými vrbami, břízou zakrslou či borovicemi a smrky. Kombinací jezírka, rašeliniště a výsadeb jmenovaných dřevin jsme docílili zajímavého efektu zmenšené přírody.
Rašeliniště je vybudované podobně jako jezírko. Dno tvoří nepropustná fólie. Na něm jsou trubky s vyvrtanými otvory pro napouštění vody. Na vrstvu drenáže, tvořenou křemennými valounky (výška kolem 20 cm) je položená geotextilie a na ni vrstva rašeliny vysoká až půl metru. Do rašeliny byly vysazeny mechy a vybrané rostliny.

Spodní zálivka se nám velice osvědčila. Voda, která prochází drenáží a vrstvou rašeliny se filtruje, okyseluje a obohacuje o huminové organické látky, které jsou nutné pro vývoj společenstva a udržení jeho stability. Pokud rašeliniště doplňujeme shora a navíc vodovodní vodou, nedochází k míšení vrstev a nepříznivě se mění chemizmus horní vrstvy a to vede ke špatnému růstu mechů a zaplevelení travinami.

Jaké rostliny v rašeliništi můžete uvidět?
Asi k nejzajímavějším rostlinám patří masožravé rostliny. Jejich život je na tento biotop vázán a některé druhy se jen obtížně pěstují v „nepřirozených" podmínkách. Severoamerická rosnatka Drosera filiformis je nápadná dlouhými niťovitými listy. Naše domácí rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia má k podkladu přitisklé růžice okrouhlých listů na dlouhých řapících. Špirlice - Sarracenia purpurea, je jediným druhem špirlic, který bez problémů snáší naše zimy. Také několik let v rašeliništi zimujeme mucholapku podivnou - Dionaea muscipula.
V době květu je nápadná klikva - Oxycoccus macrocarpa. Pochází ze severní Ameriky, je větší než naše domácí klikva. Její plody se v Americe sbírají a kompotují či suší. Prodávají se u nás, obvykle ale chybně pojmenované jako brusinky. Z drobných keřů zde uvidíme několik zástupců vřesovcovitých rostlin - rody Ledum, Kalmia, Andromeda. Zajímavý je také drobný ostružiník - Rubus x stellarcticus.
Ze zbývajících druhů je třeba zmínit drobnou violku s okrouhlými listy - violku bahenní (Viola palustris), zajímavou mochnu s hnědě purpurovými květy - zábělník bahenní (Potentilla palustris). Z travin se uplatňuje suchopýrek trsnatý (Trichophorum caespitoseum) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Široké, ploché, svěže zelené listy má vzácný zevar nejmenší (Sparganium minimum).

V blízkém okolí jezírka jsou vysazeny i zajímavé trvalky zejména pak sbírka dlužich.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.