Trvalky v okolí jezera a mokřadu

Vysoké trvalky o jezera

Na mírném svahu pod jezerem je k vidění několik velmi vzrůstných trvalek, kterým vyhovuje stanoviště se stále vlhkou půdou a plné slunce. Jde zde zejména o druhy odrůdy rodu krvavec (Sanguisorba), např. S.tenuifolia ´Splinter´, S. officinalis ´Pink Tanna´ aj. Mimo krvavce je zde i několik druhů rodu Veronicastrum, jako V. sachalinense, V. sibiricum a V. japonicum, které nakvétají velkými, hezky zbarvenými květenstvími a jsou mimo jiné i velmi atraktivní pro motýly a jiný hmyz.


Veronicastrum sachalinense

 
Sanguisorba obtusa                                        Sanguisorba tenuifolia ´Splinter´

Sbírka pestrolistých dlužich

Na okraji lesa naproti jezeru je vysázena většina kultivarového sortimentu dlužich (Heuchera), které patří v současnosti k velmi oblíbeným trvalkám okrasných listem. Je ze vysázeno několik desítek odrůd s různě zbarvenými listy v barevné škále od světle zeleno žluté po odstíny tmavě červené či purpurové barvy. Výhodou dlužich je jejich stálezelenost, kdy tedy lze obdivovat jejich nádherně zbarvené listy po celý rok. Vyhovuje jim stanoviště s rozptýleným světlem a humózní, nevysychavá půda.

Sortiment dlužich je doplněn příbuzným (hybridním) rodem x Heucherella, rovněž s pestrými listy a pak několika odrůdami trav (Deschampsia) a ostřic (Carex). Dále se zde lze setkat s metlicí trsnatou ´Palava´, několika odrůdami bezkolence modrého (Molinia caerulea) i mohutnými trsy bezkolence rákosovitého (Monilia arundinacea ´Skyracer´ a ´Windspiel´). Je zde ale také vysázeno mnoho travám podobných rostlin, kterými jsou  ostřice (Carex). Jde většinou o stálezelené či polostálozelené druhy a odrůdy, které se velmi hodí do podrostových stanovišť se stále mírně vlhkou půdou. Velmi hezké jsou zejména panašované druhy a odrůdy jako C. conica ´Variegata´, C. morrowii ´Variegata´, C. siderosticta a mnohé další. 


 Heuchera ´Paris´                                              Heuchera ´Obsidian´


Okraj lesa s porostem dlužich

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.