Koupit e-vstupenku

Skalničkový skleník

Skalničkový skleník prošel na jaře roku 2013 kompletní rekonstrukci vnitřních stěn.

Obložení stěn je nově řešeno ze třech různých materiálů.
První část tvoří stěna z rašelinových bloků, kde jsou vysazeny spíše kyselomilné a více vlhkomilné druhy a rovněž některé druhy orchidejí, např. Pleione. Krátkou zadní část levé poloviny pak tvoří stěna z travertinových kamenů. Travertin je vysoce pórovitá hornina tvořená uhličitanem vápenatým a představuje ideální prostředí pro řadu náročnějších rostlin, které vyžadují vlhké, ale přitom vzdušné prostředí pro růst kořenů.
Největší část skleníku je obložena tufovými bloky. Tuf je původem vulkanická hornina, opět velmi pórovitá a velmi vhodná pro výsadbu rostlin buď ve spárách mezi jednotlivými bloky nebo přímo v nich.

 

Vysazené rostliny:

Ve skleníku naleznete poměrně pestrou směs rostlin z nejrůznějších oblastí světa. Časně z jara nakvétají např. orchideje rodu Pleione, které můžete vidět v části z rašelinových bloků. V travertinové části je vysazeno několik druhů rodu Dionysia, původem z obtížně přístupných hor střední Asie (zejména Íránu a Afghanistánu). Dionysie rostou v přírodě převážně na kolmých stěnách a jsou velmi citlivé na vlhkost a srážkový režim. I proto se pěstují obvykle ve skalničkových sklenících, kde lze závlahu optimálně regulovat. Sousedy jim zde dělají kultivary jihoevropské prvosenky Primula allionii, původem z vápencových stěn Přímořských alp, vyžadující v kultuře podobné pěstební podmínky.

Horní, nejvíce osluněné části zídek, jsou osázeny zejména nižšími druhy rostlin původem ze Středozemí, které nelze pěstovat celoročně venku (jde např. o Origanum dictamnus, Origanum rotundifolium, Asperula arcadiensis, Hypericum athoum, Hypericum aegyptiacum aj.  

Ve skleníku rovněž uvidíme mnohé druhé australské a novozélandské flóry. Příkladem mohou být nízké a půdopokryvné lobelky (Lobelia pedunculata, Lobelia nummularifolia), tuholisté rostliny rodu Aciphylla a několik zástupců nižších dřevin (Callistemon viridiflorus, Leptosmermum nitidum, Luma aj.).

Velmi významnou skupinou rostlin jsou chladnomilné kapradiny, a to především čínské druhy, které budou do skleníku doplněny v nejbližší době.

Jsou zde umístěny rovněž některé masožravé rostliny, jako např. zástupci rodu Pinguicula, Drosophyllum, Drosera aj.

Součástí výsadeb se rovněž stanou mnohé cibuloviny, hlíznaté rostliny a rovněž některé orchideje, které budou do expozice doplněny z pěstebního zázemí.

Část skleníku bude ponechána jako dočasná expozice pro druhy, které zde budou umístěny pouze po dobu jejich květu. Počátkem jara jsou to například české kultivary lomikamenů (Saxifraga), jejichž sbírka je jinak umístěna v pěstebním zázemí severní části zahrady. Mimo lomikameny to pak budou např. bramboříky (Cyclamen), terestrické orchideje a mnohé druhy cibulnatých a hlíznatých rostlin.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.