Koupit e-vstupenku

Kosatce

V Botanické zahradě hl. m. Prahy má sbírka kosatců dlouholetou tradici, kosatce jsou zde pěstovány již od r. 1972. Sbírku zahradních kosatců můžete vidět v areálu Sever v kruhové expozici spolu s denivkami. Kultivary Iris sibirica, Iris spuria, Iris ensata jsou k vidění u jezírka v Ornamentální zahradě.

Výsadba kosatců v severní části venkovní expozice

Kosatce jsou významné trvalky z čeledi kosatcovitých (Iridaceae), rostou v mírném a subtropickém pásmu severní polokoule. Latinský název je odvozen od starořecké bohyně duhy. Bylo uznáno přibližně 300 druhů kosatců, které jsou z hlediska vzhledu a nároků velmi různorodé. Kvetoucí rostliny jsou vysoké 10 - 150 cm, květy jsou většinou nápadně veliké. Listy v charakteristickém vějíři, převážně mečovité, dvoustranně uspořádané. Některé druhy zatahují, jiné mohou být stálezelené. Podzemními orgány jsou plazivé oddenky, u některých druhů cibule nebo hlízy. Plodem je tobolka.

Šlechtění kosatců začalo koncem 19. stol. v Evropě a po 1. svět. válce se soustředilo v USA. Do současnosti bylo vyšlechtěno statisíce kultivarů. Od roku 1926 každým rokem probíhá udělování ceny nejlepšímu nově vyšlechtěnému kultivaru, tzv. Dykesova medaile.

Botanické kosatce

Ve sbírkách a na expozičních plochách roste kolem 50 druhů kosatců. Zastoupeny jsou druhy suchomilné i vlhkomilné. Zajímavá je zejména sekce Oncocyclus – kosatců rostoucích v oblastech, kde během roku převládá výrazně suché počasí. Mezi další významné druhy patří kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec Kaempferův (Iris ensata syn. Iris kaempferi) a kosatec žlutofialový (Iris spuria). Od těchto druhů bylo vyšlechtěno mnoho kultivarů. Kultivary kosatce sibiřského vyžadují dostatečné množství vody a kyselou půdní reakci. Pěstujeme je ve směsi zahradní zeminy, rašeliny a písku. Sbírka obsahuje 45 kultivarů, které kvetou koncem května až v první polovině června. Dvaceti kultivary jsou zastoupeny kultivary kosatce Kaempferova. Původní druh pochází z Japonska, kde roste na březích potoků a řek. Na jaře jsou oddenky zaplaveny vodou, v létě jsou rostliny nad hladinou vody. Krásné ploché květy vydrží dlouho ve váze a porosty těchto kosatců jsou velmi efektní. Důležitá je kyselé půdní reakce a hojná zálivka až do odkvětu rostlin. Kosatec žlutofialový je zastoupen 15-ti kultivary, které se vymykají jménu původního druhu a jsou v barvě bílé, žluté, fialové, hnědé i v různých kombinacích těchto barev. V jezírku v Ornamentální zahradě roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a jeho několik kultivarů, dále sbírka louisiánských kosatců.

Zahradní kosatce

Hlavní část sbírky tvoří tzv. zahradní kosatce. Křížením jednotlivých druhů mezi sebou, nebo výběrem barevných odchylek přímo na přírodních stanovištích, vznikaly první kultivary, které byly dále vzájemně kříženy. Pěstuje se mnoho barevných odstínů, barevných kombinací, různé velikosti a tvary květů. Tyto kosatce se dělí do několika skupin. Pro zjednodušení máme rostliny rozděleny do tří skupin dle výšky, do které dorůstají v době květu.

Nízké zahradní kosatce dorůstají do maximální výšky 40 cm a zahrnují i skupinu miniaturních kosatců (maximální výška 25 cm). Ve sbírce máme asi 20 kultivarů, které kvetou začátkem května.

Střední zahradní kosatce dorůstají do výšky 41-70 cm, ve sbírce jsou zastoupeny 25 kultivary a rozkvétají po odkvětu nízkých kosatců – v 2. pol. května.

Vysoké zahradní kosatce, které jsou vyšší než 75 cm, patří v naší botanické zahradě, počtem kolem 350 kultivarů, mezi nejrozsáhlejší sbírky, kvetou koncem května až začátkem června.


Iris barbata elatior ´Tiffany´


Iris barbata elatior´Navy Strut´

'
Iris barbata media ´Swizzle´


Iris barbata nana ´Hamburger Michel´


Iris ensata ´Mrs. Stanley´


Iris sibirica ´Mrs. Rowe´


Iris spuria ´Essay´

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.