Koupit e-vstupenku

Užitkové rostliny

Užitkové rostliny představují zvláštně vyčleněnou a nesourodou skupinu, do které můžeme zařadit mnoho druhů z různých čeledí. Jsou rozšířeny po celém světě a člověk je využívá v mnoha odvětvích k nejrůznějším účelům – poskytují mu potravu, léky, ošacení, stavební materiál a další důležité suroviny.

Sbírka užitkových rostlin zahrnuje rostliny mírného pásma a rovněž subtropické a tropické druhy. Umožňuje návštěvníkům blíže se seznámit s druhy, se kterými se setkávají v běžném životě. Rostliny z této sbírky nacházejí uplatnění ve výukových programech a v dalších edukačních aktivitách. Pravidelně také pořádáme akce nebo výstavy tematicky zaměřené na různé využití těchto rostlin, konaly se již výstavy plodů a semen, jedovatých rostlin, léčivých rostlin a koření.

V současnosti se v botanické zahradě pěstuje přibližně 600 druhů a kultivarů užitkových rostlin.

Užitkové rostliny mírného pásma
Užitkové rostliny tropů a subtropů

Zahrada je členem významné mezinárodní organizace Society for Economic Botany. Na národní úrovni spolupracujeme s řadou výzkumných a vzdělávacích institucí (Etnologický ústav AV ČR, Mendelova univerzita, Česká zemědělská univerzita, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rostlinné výroby a další).

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.