Koupit e-vstupenku

Stráň

Expozice Stráň, spojující původní areál Sever a Jih, byla veřejnosti trvale zpřístupněna v roce 2011.
Díky péči zaměstnanců botanické zahrady se zde na mnoha místech dosud dochovaly fragmenty původních stepních společenstev. Ty byly typické pro oblast Troji ještě do 20. let minulého století, kdy se na jejím katastru nacházely intenzivně spásané pastviny, orná pole a sady. Zachována je tu vzácná stepní květena a zvířena. Expozice je proto upravována velmi citlivě. Postupně jsou zde vysazovány suchomilné dřeviny se zajímavými květy a plody.
V současnosti se zde buduje také zcela nová expozice Medonosných rostlin a včelařství.

Dominantou expozice Stráň jsou velké železné sochy výtvarníka Lukáše Raise: pasoucí se bojleři neboli Dva. Od stejného autora pochází také originálně zpracované funkční kovové pítko umístěné na okraji lesa.

Poblíž sousoší pasoucích se bojlerů je umístěno posezení vytvořené sochařem Jiřím Němcem, odkud je krásný výhled na Prahu. 
Při procházce strání si návštěvníci mohou odpočinout na dřevěných lavicích z dílny výtvarníka Lukáše Gavlovského nebo se zastavit u obrovského panoramatu, na němž se mohou přesvědčit, že je z botanické zahrady možné dohlédnout až na hradiště Závist na Zbraslavi.

Namíchejte si svůj pravidelný mix novinek z Botanické

*Potvrzením výběru a odesláním udělujete souhlas se zasíláním newsletteru.